Seks nominerte til "Byggenæringens klimapris"

Nyhet , Arrangementer, Bærekraft

Publisert

Med 250.000 kroner til vinneren skal "Byggenæringens Klimapris" lokke frem de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. Nå er seks kandidater nominert til prisen, som deles ut 23. november i Oslo Rådhus.

Program for Byggenæringens Klimakonferanse

Klimakonferansen arrangeres i festsalen i Oslo Rådhus, tirsdag 23. november

Det har vært stor interesse rundt prisen, som deles ut for første gang. En rekke kandidater har meldt inn sine løsninger, prosjekter og konsepter. Juryen har gjennomført flere møter og kommet frem til seks verdige kandidater.

– Vi er stolte av å nominere kandidater som representerer løsninger som bidrar til å redusere bygge- og anleggsnæringens klimaavtrykk, sier juryleder Hanne Rønneberg.

De nominerte er, i alfabetisk rekkefølge:

 • Betonmast Vestfold og Buskerud for byggingen av næringsbygget "Spor X"
 • BKK og Cramo for mobile ladestasjoner og battericontainere
 • Norconsult og Isachsen for bærekraftig massehåndtering på veg
 • Skanskas Teknikkteam innen energirådgivning
 • Tolcon for utviklingen av infrarød byggtørk
 • Veidekke for utviklingen av miljøasfalt

– Dette er seks spennende og ulike kandidater, noe som også viser hvor sammensatt byggenæringens klimaarbeid er, og på hvor mange måter vi kan bidra i det grønne skiftet, sier Rønneberg.

Vinneren av klimaprisen vil bli kåret 23. november i etterkant av "Byggenæringens klimakonferanse" på Oslo Rådhus.

Dette er "Byggenæringens Klimapris":

Byggenæringens Klimapris skal initiere innovasjon, og bidra til utviklingen av praktiske verktøy og løsninger for å redusere bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk. Prisen er satt til kr. 250.000, og skal deles ut årlig i minst fem år fra og med 2021.

Prisen er etablert og tildeles av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBA O).

Kandidater til prisen kan være enkeltpersoner, avgrensede miljøer eller bedrifter som gjennom sitt arbeid har utviklet produkter, maskiner/verktøy eller metoder og løsninger som kan bidra til å redusere byggenæringens klimaavtrykk gjennom deling og bred anvendelse.

 Kandidater til å motta prisen avgrenses ikke av bransjetilhørighet. I tillegg til entreprenører kan for eksempel arkitekter, rådgivere, byggevareprodusenter, grundere og private byggherrer søke. Det samme kan forskere, forskningsmiljøer og studenter. Kandidater må være etablert i Norge.

 Offentlige byggherrer kan ikke motta prisen, men kandidater som nevnt over hvis arbeid er benyttet eller tenkt benyttet i et offentlig prosjekt, kan søke.

 Det er anledning til å fremme andres kandidatur. Dersom slike forslag er aktuelle for videre vurdering, vil fremmet kandidat bli bedt om utarbeidelse av ordinær søknad, og må gi sin tilslutning til dette. En slik forespørsel vil komme fra juryen kort tid etter ordinær søknadsfrist.

 Vurdering av kandidater og deres søknader forestås av en jury sammensatt av aktører med bakgrunn fra praktisk eller strategisk arbeid med klima og bærekraft i bygg- og anleggsnæringens verdikjede, offentlig forvaltning eller akademia. I sitt arbeid vurderer juryen særlig klimanytte gjennom

 • Målbarhet – kan eller vil kandidaten kunne vise til målbare klimakutt?
 • Innovasjonsgrad – hvor nyskapende er kandidatens løsning?
 • Spredning og deling – er eller vil kandidaten kunne bli rollemodell?

Juryen består av

   • Hanne Rønneberg, spesialrådgiver SINTEF, juryleder
   • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
   • Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten i Oslo
   • Jon Sandnes, spesialrådgiver NHO
   • Jon Erik Lunøe, adm.dir. Bane NOR Eiendom
   • Amund Bruland, professor NTNU
   • Arve Brekkhus, sjefredaktør Byggeindustrien
   • Ole Henrik Ystehede, direktør EBA Oslo, Akershus og Østfold (sekretær)

Påmelding til Byggenæringens Klimakonferanse

Klimakonferansen arrangeres i festsalen i Oslo Rådhus, tirsdag 23. november