EBA

Innhold

Christine Holtan Bøgh blir direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA

Nyhet

Publisert

Christine Holtan Bøgh (53) er ansatt som EBAs nye direktør for næringspolitikk og kommunikasjon. Hun har med seg 20 års ledererfaring og stor breddekompetanse fra både politikk, kommunikasjon og klima- og miljøfaget.

Christine kommer til EBA fra rollen som fagsjef for transport i miljøstiftelsen ZERO. Før dette var hun daglig leder for Oslo Høyre, og hun har hatt lederroller på flere nivåer i NLF, NAF, Ruter AS, Juristenes Utdanningssenter og Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Hun har en Master of Science fra UiO innen ressurs- og miljøfag og skrev i sin tid hovedfagoppgave om næringslivets muligheter i tilpasningene til miljø som rammebetingelse.

-Christine bringer både bredde og spesialisering til EBA i en tid hvor vi både skal styrke konkurranseevnen til medlemmene våre, satse på kompetanse og jobbe strategisk med grønn omstilling, sier administrerende direktør Kari Sandberg. 

- Hun har verdifull erfaring med både strategisk og operativt arbeid med nærings-, klima- og samferdselspolitikk og har stått i hele spekteret av kommunikasjonsroller. Hennes sterke engasjement for medlemmenes posisjoneringsmuligheter og entreprenørbransjens betydning for en helhetlig, bærekraftig utvikling vil komme våre medlemmer til gode i tiden fremover, sier Sandberg.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i en svært viktig næring for norsk verdiskapning, sier Christine Holtan Bøgh. 

- Rammebetingelsene for norske entreprenører må styrkes i tiden fremover, og må samtidig bidra til å utløse det store potensialet som ligger i denne næringen for flere arbeidsplasser, fremtidsrettet kompetanseutvikling og smarte løsninger for grønn omstilling. Utslippene av klimagasser skal halveres på under ti år. Bygge- og anleggsbransjen har en nøkkelrolle i det arbeidet, et arbeid som må tuftes på en kombinasjon av bedriftenes egne omstillingsmuligheter og tilstrekkelig forutsigbarhet for posisjoneringen i markedet. Det blir veldig viktig å snakke næringens sak i årene som kommer nå, sier hun.

Christine tiltrer senest 1. september.