EBA

Innhold

NTP et verktøy for å nå samfunnsmål

Nyhet , Arrangementer

Publisert

BNL inviterer til webinar 20. mai kl. 12.00 - 13.30 for å høre bedriftenes behov og forventninger til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

BNL inviterer til webinar 20. mai kl. 12.00 - 13.30 for å høre bedriftenes behov og forventninger til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

Bedriftsledere fra EBA, Byggevareindustrien og Treindustrien vil si noe om samferdsel som viktig rammebetingelse for å øke norsk verdiskaping, redusere utslipp og for å utløse muligheter for næringsutvikling i Norge.
Våre fremste stortingspolitikere innenfor transport og samferdsel deltar i webinaret for å svare på deres plan for oppfølging av NTP som verktøy for å nå samfunnsmål.

Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortingsrepresentant Helge Orten, Høyre
Første nestleder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortingsrepresentant Bård Hoksrud, FrP
Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen, Stortingsrepresentant Sverre Myrli, Arbeiderpartiet

1. NTP – et verktøy for bygging av Norge
- Jon Sandnes, adm. direktør i BNL

2. Unik norsk entreprenørkompetanse bygger varige samfunnsverdier
- Kari Sandberg, adm. direktør i EBA

3. Industriutvikling krever fremfor alt forutsigbarhet – NTP et verktøy?
- Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien

4. Industriplaner basert på NTP
- Erland Løkken, adm. direktør i Bergene Holm AS

5. Konkurransekraft og kompetansetilgang – NTP sin rolle for at industri og byggenæring skal lykkes
- Trond Hagerud, adm. direktør og regiondirektør for Mapei i Norden og Baltikum

6. Flaskehalser på veg, bruprogrammet en løsning for å redusere utslipp, omkjøringer og kostnader
- Per Børke, logistikkdirektør i Moelven Wood AS

7. Hvordan sikre at samferdselsutbygging kan leveres på ønskede klimamål og styrke den norske anleggsbransjen
- Bjørn Velken, konserndirektør i Kruse-Smith AS8. Effektiv drift og prioritering av midler til vedlikehold i NTP
- Marianne Røren, adm. direktør i Mesta AS

9. Hvordan gjøre NTP til den planen som næringslivet trenger?
- Innlegg ved Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten (H)
- Innlegg ved Første nestleder av Transport- og kommunikasjonskomiteen Bård Hoksrud (FrP)
- Innlegg ved Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen Sverre Myrli (Ap)

Påmelding

For påmelding og Teams-link, kontakt Helene Amundsen på e-post:  helene.amundsen@treindustrien.no