EBA

Innhold

NAV har stengt arbeidsgivernes tilgang til arbeidsplassen.no

Nyhet

Publisert

NAV ønsker å orientere om at de har avdekket et personvernbrudd i CV- og stillingsbasen på arbeidsplassen.no

Som følge av dette har NAV stengt arbeidsgiveres tilgang til å se CV-ene til arbeidssøkere som får oppfølging fra NAV. 

Folk skal føle seg trygge på at NAV behandler personopplysninger i tråd med lovgivningen. NAV beklager at de i dette tilfellet har brutt denne tilliten. NAV er i gang med å varsle direkte til alle som er berørte, og har meldt avviket til Datatilsynet.

Arbeidsplassen.no er Norges største CV- og stillingsdatabase. Denne NAV-tjenesten kobler jobbsøkere med arbeidsgivere og er et viktig virkemiddel for at flest mulig kommer seg ut i jobb. 

NAV jobber nå med å få oversikt over saken og vurdere alternativer for å tilpasse CV- og stillingsbasen til gjeldende lovverk, slik at de effektivt kan hjelpe folk ut i jobb og arbeidsgivere til å finne kandidater.

Les mer om saken her.

Arbeidsgivere som har behov for rekrutteringsbistand fra NAV kan kontakte NAV, se kontaktinformasjon her https://arbeidsgiver.nav.no/kontakt-oss/

Vennligst ta kontakt direkte med NAV dersom det er behov for mer informasjon.