Mer kostnadseffektive og bærekraftige veier

Hvordan realiserer vi NTP 2022 – 2033? Med fokus på vei, samles sentrale aktører til en innledende prosess i form av et arbeidsverksted

Påmelding

Onsdag 17. november
09.30 - 15.00
Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Påmeldingsfrist 10. november

Planen er ambisiøs og omfattende. Alt i alt som en "stor elefant".Vil du være med å dele "elefanten" og finne retning og aksjonspunkt for å oppnå:

•Mer for pengene
•Effektiv bruk av ny teknologi
•Redusere klimagassutslipp

Dato: Onsdag 17. november
Tid: 09.30 - 15.00
Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Påmeldingsfrist 10. november

Invitasjonen går til en begrenset antall deltagere.

Leverandørutviklingsprogrammet er pådriver for Innovative anskaffelser. Leverandørprogrammet  mobiliserer sentrale aktører for å finne løsninger på samfunnsutfordringer i samferdselssektoren.