Felles innsats for forebygging og bedre håndtering av konflikter - webinar 22.10 kl 09.00 - 09.30

Nyhet , Juridisk, Arrangementer

Publisert

Gjennom «Samferdselsrådet» har toppsjefene hos byggherrer, entreprenører og rådgivere tatt et personlig engasjement for et kompetanseløft for å kunne forebygge og håndtere konflikter på en bedre måte.

Kari Sandberg introduserer kompetanseløftet

Samferdselsrådet tar felles ansvar for forebygging og bedre håndtering av konflikter

Gjennom flere år har konfliktnivået i samferdselssektoren vært økende.
I takt med større prosjektsummer har kostnadene som følge av konflikter og håndteringen av disse økt. Bransjen ønsker å adressere dette og lanserer derfor en kursserie bestående av tre deler. 

Webinaret 22.oktober er en kostnadsfri introduksjon til en kursserie i tre deler som vil inneholde følgende: 

Første del av kurset avholdes som webinar og tar for seg tre aktuelle hovedområder for deg som jobber i prosjekter:

  • forebygging av konflikter
  • håndtering av konfliktene underveis
  • alternative eksterne måter å løse konflikter når prosjektet ikke klarer dette selv

Hva lærer du?

  • Innsikt og trening i å forebygge konflikter før prosjektene starter.
  • Forstå og kunne håndtere risiko
  • Innsikt og trening i konflikthåndtering underveis i prosjektet
  • Kjennskap til hvor man kan få bistand
  • Innsikt i hvordan personlige forhold påvirker konflikt
  • Hvordan gjennomføre?

Senere i høst vil det bli lansert to andre fysiske kurs:

Workshop rettet mot oppstart av prosjekter.
Her vil nøkkelpersoner i prosjektet samles før prosjektstart og sammen gjennomgår risiko, belyser hvordan risiko og konflikt kan reduseres og blir enige om hvordan konflikter skal håndteres mest mulig effektivt under gjennomføringen. Målet er minst mulig tid og ressurser på kostbare sluttoppgjør.

Fysisk kurs med temaer tilsvarende web-kurset, men hvor det er lagt opp til
en interaktiv prosess mellom deltakere og innledere. Dette kurset egner seg i samlinger internt i virksomheter eller som del av bransjetreff o.l.

Tilsvarende workshop kan også arrangeres på et mer generelt grunnlag, f.eks. som samarbeid mellom entreprenører, underleverandører og byggherrer for å belyse sentrale temaer.