EBA

Innhold

Invitasjon fra KSS: Samspill i bygg og anlegg

Nyhet , Arrangementer

Publisert

Med støtte fra Forskningsrådet og NTNU har en rekke bransjeaktører deltatt på det første store forskningsprosjektet «Kontraktstrategier og spesialisert samhandling» (KSS). Resultatene presenteres på webinar 28. april.

Forskningsprosjektet KSS består av følgende ni partnere: Entreprenørforengen Bygg og Anlegg (EBA), AF Gruppen, Veidekke, Hæhre, Rambøll, Statens Vegvesen, Sykehusbygg, Nye Veier, NTNU Samfunnsforskning og Arkitektbedriftene.

Forskningsresultatene er basert på erfaringer fra konkrete prosjekter fra bygg- og anleggsprosjekter som har benyttet integrert prosjekter og samhandling, ifølge en melding.

Konferansen arrangeres av KSS Samhandling som består av de ni partnerne og er åpen for påmelding.  Den vil også bli streamet. Les mer om prosjektet her.

Bakgrunnen for KSS er at byggenæringen de siste årene har stiftet bekjentskap med nye kontraktstrategier basert på økt samarbeid, partnering, allianser og risikodeling, og at brukerne melder om behov for mer kunnskap om effekten av disse strategiene samt videreutvikling av samhandlingsmodellene som ligger til grunn.

I prosjektperioden 2017-2020 har KSS et budsjett på 40 millioner kroner. Målet med prosjektet er å utvikle samhandlingsmodeller som gir økt verdiskapning og inntjening i bygg- og anleggsprosjektene. Modellene skal motvirke ansvarsfraskrivelse, passivitet og negative konflikter.

I prosjektperioden har KSS utforsket samhandling i disse bygg- og anleggsprosjektene:

• ZEB-lab, NTNU
• Psykiatriløftet Levanger
• Bispevika
• Trondheim Spektrum
• Stjørdal Helsehus
• E6 Helgeland Nord
• E39 Mandal Øst-Mandal by
• E6 Kvithammar-Åsen
• E6 Ulsberg-Vindåsliene

[Denne teksten er hentet fra Byggeindustrien]

Her kan du melde deg på konferansen 28.04.2021

Arrangementet varer fra kl.09:00-14:00

Kurset er gratis og åpent for alle som ønsker å delta.