Kompensasjonsordningen omfatter lærlinger

Regjeringen la i dag frem nye kompensasjonsordninger som også omfatter lærlinger:

  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut januar.
  • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Bedrifter kan også logge seg på NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no, for mer informasjon om korona, permitteringer og annen informasjon:

https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/