Klima, sosial bærekraft og jobbskaping på agendaen til Bygg Arena Arendal

Gjennom Bygg Arena Arendal planlegger 33 bedrifter og organisasjoner i bygge,- anleggs- og eiendomsnæringen flere titalls seminarer, debatter og utspill om klima, sosial bærekraft og jobbskaping på Arendalsuka 2021.

– Vår næring er den største sysselsetteren i Norge. Vi skaper rammene som former folks liv og bedriftenes verdiskaping. Vi kalles ofte 40 prosent-næringen når vi snakker om miljø og bærekraft. Vi er en del av utfordringen knyttet til utslipp, men er også en helt avgjørende del av løsningen. Økt oppmerksomhet om næringen er en forutsetning for å lykkes, sier Jill Akselsen, administrerende direktør i J.B. Ugland Eiendom og styreleder i Bygg Arena Arendal, i en pressemelding.

De fleste arrangementene finner sted på «Byggeplassen» hos Baker Jørgensen på Torvet, som er bransjeinitiativets base under Arendalsuka. Arrangementene overføres digitalt via bygg.no.

Klima, utslipp og krav til næring og politikere
Bygg Arena Arendal innledes tirsdag 17. august med frokostdebatten «Den glemte klimakjempen».

– Bygg- og anleggssektoren kan utløse et klimapotensial som tilsvarer utslippene fra hele personbilparken i Norge. FNs ferske klimarapport viser at det er akutt med grep som monner. Næringen diskuterer hvordan vi skal gjennomføre tidenes omstilling sammen med politikere, myndigheter og finansnæringen, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, innleder og ordstyrer for frokostdebatten.

Etter debatten arrangeres en rekke delseminarer om hva som må til å for å oppnå utslippsreduksjoner, grønne byggeplasser, og økt gjenbruk og ombruk.

Fremtidens kontor og sosial bærekraft
Onsdag 18. august og torsdag 19. august blir det fokus på fremtidens kontorløsninger og bomønstre.

– Arkitekturopprøret har økt bevisstheten om at vi mennesker påvirkes av byggene som omgir oss. Vår bransje kan skape steder som forhindrer ensomhet og skaper gode nabolag, vi kan hjelpe flere inn i boligmarkedet og skape kontorer tilpasset en ny digital arbeidshverdag, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk eiendom.

Småbyene som koronavinnere og jobbskaping i næringen
Torsdag 19. august inviterer Bygg Arena Arendal til debatter både om tilflytting til småbyene etter pandemien, og om jobbskaping i næringen. Næringen trenger 8.000 nye fagarbeidere hvert år frem til 2030.

– Vi må øke statusen til fagutdanningen i Norge, og vi vil utfordre ansvarlige ledere og politikere til å satse tydeligere på den norske fagarbeideren i fremtiden, sier Lars Tronsmo, HR-direktør i Veidekke.

Les hele saken på Bygggeindustrien / Bygg.no