• Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars
  • Søknadsfrist for formidling av læreplass : 1. mars
  • Søknad på grunnlag av særskilte behov: 1. februar
  • Frist for å søke opplæringskontrakt som lærekandidat : 1. februar

Nyttige nettsteder for mer informasjon:  

www.vilbli.no

www.utdanning.no

www.vibyggernorge.no

www.ungebygger.no