EBA

Innhold

Håper å nå 20.000 elever med digital bygg- og anleggskampanje

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

Tømrerne Lisa Marie Holt, Maurits Wesøe og Martine Gundersen er tre av ambassadørene som fronter rekrutteringskampanjen Ung i Bygg og Anlegg for å få flere unge søkere til bygg- og anleggsnæringen. Foto og artikkel av Svanhild Blakstad / Byggeindustrien

14.000 elever deltok på Ung i Bygg og Anlegg (UBA) sitt digitale arrangement i høst. Nå arrangeres to nye sendinger 22. og 28. januar, hvor også elever med hjemmeskole kan delta.

– Vi håper å nå totalt 20.000 elever med disse to siste sendingene og at det skal gi seg positive utslag på søknadstallene til byggfag på videregående skoler når fristen går ut 1. mars, sier administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg – EBA til Byggeindustrien.

Hun kan fortelle om svært god respons på høstens arrangement, både fra rektorer, lærere og elever.

– En av tilbakemeldingene var at denne digitale kampanjen passet for alle elever, og ikke bare for dem som allerede hadde bestemt seg for yrkesfag. Vi håper derfor å få med oss enda flere skoler i år og vise elevene at utdanning og jobb i vår næring kan passe både for gutter og jenter, sier Sandberg.

På årets digitale arrangement vil ungdomsskoleelevene få oppleve komikeren og TV-kjendisen Jonis Josef som møteleder, og ambassadører som forteller om utradisjonelle studievalg, jenter i bygg- og anleggsnæringen og mye mer, ifølge en pressemelding fra Ung i Bygg og Anlegg.

– Selv om vi har anbefalt at arrangementet sees klassevis er det fullt mulig for lærerne å melde på klasser og la elevene følge sendingen hjemme. Sendingene blir liggende ute hele dagen. Vi vil allikevel bevare interaktivitet og besvare spørsmål og holde konkurranser underveis, sier prosjektleder Eline Narvestad i EBA.

På hjemmesiden www.ungebygger.no kan du lese mer om UBA og møte årets ambassadører