EBA

Innhold

Gratis bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud for bygge - og anleggsnæringen

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

For å støtte de næringene som er hardt rammet av det pågående utbruddet av koronavirus har partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. 

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine.

Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. 

Her finnes finnes informasjon om bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud

Her finnes mer informasjon om bransjeprogram for anleggsbransjen

Her finnes mer informasjon om bransjeprogram for industri- og byggenæringen