Compliance - gratis webinar for medlemsbedrifter 13.oktober

Nyhet , Juridisk, Arrangementer

Publisert

EBA inviterer medlemsbedriftene til gratis webinar for å bli kjent med den nye compliance veilederen. Veilederen er et godt verktøy for styrer, ledere og medarbeidere som vil arbeide systematisk med etterlevelse av lover, forskrifter og bransjekrav.

Compliance veileder

Her kan du laste ned veilederen. Denne lenken krever innlogging og er kun for medlemsbedrifter i EBA.

– Bedrifter i bygge- og anleggsnæringen er avhengig av tillit fra omgivelsene. Tillit styrkes når compliance arbeidet tas på alvor. Etikk er rett og slett god butikk, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Sandberg peker på at det er både hensiktsmessig og nødvendig å arbeide systematisk med etterlevelse av myndighetskrav og bransjekrav. EBA har nå utarbeidet en veileder for compliancearbeidet, i samarbeid med Advokatfirma Compliancepartner.

- Veilederen gir kunnskap om og beskrivelse av verktøy og metodikk for en systematisk tilnærming til både lovkrav og dilemmaer. Videre gir den anvisning på hvordan eventuelle regelbrudd kan håndteres, selv om det er opp til den enkelte virksomhet å avgjøre hvordan nødvendige tilpasninger praktisk kan gjennomføres. Veilederen vil være et godt verktøy for styrer, ledere og medarbeidere som vil arbeide systematisk med etterlevelse av lover, forskrifter og bransjekrav, mener Sandberg.

EBA tilbyr medlemsbedriftene et gratis webinar for å bli kjent med den nye compliance veilederen.

Veilederen vil være et godt verktøy for styrer, ledere og medarbeidere som vil arbeide systematisk med etterlevelse av lover, forskrifter og bransjekrav. Webinaret gir kjennskap til aktuelt regelverk og ikke minst kunnskap om metodikk, og hvordan medlemsbedriftene kan håndheve eventuelle regelbrudd.

Kursholdere er Advokat Anders Venemyr i advokatfirma Compliancepartner AS, og Advokat Jan Olaf Dukan i EBA, som begge har stått for utarbeidelse av compliance-veilederen.

Påmelding webinar

13.10.2021 kl. 09.00 - 11.00