Fra plan til gjennomføring ved bruk av utbyggingsavtaler

Nyhet , Bygg og bolig, Politikk

Publisert

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Eiendom og Asplan Viak har digitalisert kursserien "Fra plan til gjennomføring" og inviterer til webinar 03. juni fra kl. 09.00 - 12.00.

- Et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom tiltakshaver og planmyndigheter er avgjørende for en god planprosess, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør Norsk Eiendom.
 - Sammen med lokale myndigheter og entreprenører vil kursserien skape felles forståelse og gi nyttig kunnskap som sikrer bedre prosesser, gjennomførbare planer og gode, konkrete utbyggingsresultater.

AREALPLANER, OMRÅDEMODELLER OG UTBYGGINGSAVTALER

Mange kommuner arbeider med utviklingsområder og områdeplaner. For å lykkes med fortetting, utvikling og transformasjon må det ofte til store investeringer i offentlig infrastruktur.

Erfaringer med gjennomføring av by- og tettstedsutvikling viser at arealplanlegging etter plan- og bygningsloven alene ikke er tilstrekkelig for å sikre ønsket gjennomføring.

Webinaret gir oppdatert kunnskap om finansieringsmodeller og utbyggingsavtaler, samt jus og rammer knyttet til dette. Deltagerne skal bli bedre rustet til å lede og bidra inn i plan- og utviklingsprosjekter. Hovedfokus vil være reguleringsnivå, men overordnede plannivå vil også bli omtalt.  Det vil være praktiske eksempler og oppdatering i utbyggingsavtaler som verktøy.

- Vi har tidligere fått svært gode tilbakemeldinger fra kommuner, utbyggere og entreprenører som har deltatt på kurset, forteller Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Sandberg viser til erfaringene fra tidligere gjennomførte kurs som blant annet resulterte i en praktisk håndbok for utbyggingsavtaler, og ønsker offentlige og private aktører som er involvert i plan og utviklingsarbeid velkommen til webinar 03. juni fra kl. 09.00 - 12.00.

 

Velkommen og praktisk informasjon

0900 – 0905

Velkommen og praktisk informasjon

Vidar Fiskum, Norsk eiendom

Fra plan til gjennomføring - forutsetninger og praktiske løsninger

0905 – 0920

Arealplaner og gjennomføring, det store bilde

Erik Plathe, seniorplanlegger Asplan Viak

0920 – 0940

Slik bruker vi utbyggingsavtaler. Dette forventer vi av utbygger.

Kommune

0940-0950

Spørsmål og kommentarer

0950-1005

Områdemodeller for utbyggingsavtaler. Hva kan de løse?

Allan Hjorth Jørgensen, seniorplanlegger Asplan Viak           

1005-1020

Områdemodellen for Ås sentrum

Sissel Nybro, seniorplanlegger Asplan Viak og aktører på Ås

1020-1025

Spørsmål og kommentarer

 

1025-1035

Pause

 

Seneste rettsutvikling, lovreglene om utbyggingsavtaler fremover, moms

1035-1100

Gjennomgang og vurdering av seneste rettsutvikling

Tone Gjertsen, advokat DLA Piper

1100-1110

Spørsmål og kommentarer

 

1100-1125

Status for lovreglene og utviklingen fremover. Hva er viktig ved etablering av områdemodeller. Hvor står KMD i dag?

Knut Fredrik Rasmussen, jurist KMD

1125-1130

Spørsmål og kommentarer

 

1130-1200

Moms ved oppføring av infrastruktur, oversikt

Alexander With, advokat Deloitte

1200-1210

Spørsmål og kommentarer

 

Avslutning

1210-1215

Avslutning

Per Fredrik Kempf, EBA

Påmelding "Fra plan til gjennomføring"

Velkommen til webinar 03. juni fra kl. 09.00 - 12.00. Arrangementet er gratis og åpent for alle som ønsker å delta.

Håndbok for utbyggingsavtaler

Fra plan til gjennomføring

Håndboken er utviklet av Norsk Eiendom og EBA i samarbeid med Vestfold FK, Akershus FK, Asplan Viak, DLA Piper og Deloitte.