Entreprenørforeningen Bygg og anlegg søker etter en prosjektleder for kurs- og konferansevirksomheten

Nyhet , Arrangementer

Publisert

Er du vår nye kollega?

Søk på stillingen her!

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg søker en prosjektleder for kurs- og konferansevirksomheten

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg søker ny prosjektleder!

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er en sentral og aktiv bidragsyter i utviklingen av norsk næringsliv og spesielt bygg- og anleggsnæringen, og er en bransjeforening i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). Foreningen jobber for en lønnsom og respektert næring med forutsigbare rammevilkår. Næringen skal synliggjøres som nyskapende, bærekraftig og attraktiv.

EBA vil være en ledende aktør i arbeidet med omstilling, teknologiutvikling, klima og miljø, og jobbskaping. EBA skal bidra til å bevare et anstendig arbeidsliv med et sterkt trepartssamarbeid og høy tillit. Vi skal sikre vekst og arbeidsplasser i små, mellomstore og store bedrifter over hele landet.

Målrettet arbeid med å sikre bedriftene rett kompetanse er et viktig verktøy for å understøtte foreningens rolle og samfunnsoppdrag. EBA arrangerer kurs i hele landet. Vi utvikler og tilbyr også kurs gjennom Byggenæringens nettskole.
EBA skal vi styrke kurs og konferanseavdelingen – og søker derfor etter en person som kan planlegge, utvikle og gjennomføre kurs og konferanser, sammen med resten av kursavdelingen i EBA. 

Den vi søker er en fremoverlent og ambisiøs kursrådgiver og prosjektleder for pedagogiske kursviklingsprosjekter. Du vil få ansvar for planleggingen og gjennomføringen av våre kurs, konferanser og arrangementer, samt prosjektlederansvar for pedagogiske utviklingsprosjekter. Vi vil møte deg med et miljø for samarbeid og faglig sparring, godt arbeidsmiljø og store utviklingsmuligheter.

Litt om stillingen:

Ansvars- og arbeidsoppgaver som inngår i stillingen, er blant annet:

 • Prosjektledelse for utvikling av e-læring, kurs og konferanser
 • Lage e-læringskurs sammen med fagressurser
 • Salg og markedsføring av kurs- og konferansetilbudet
 • Koordinere, planlegge og gjennomføre kurs, konferanser og webinarer

Stillingen rapporterer til leder HMS og opplæring.

Vi ser etter en fremoverlent og ambisiøs prosjektleder som er beslutningsdyktig, selvgående og som tar eierskap og initiativ. Det er en fordel om vedkommende har pedagogisk bakgrunn og erfaring med pedagogiske utviklingsprosjekter. Vi ser gjerne at du også har erfaring med bruk av læringsteknologi, samhandlingsplattformer og verktøy som Articulate Rise360, Adobe InDesign, Photoshop og Lightroom eller tilsvarende. For å lykkes i stillingen må du opptre proaktivt, følge opp planer og være dyktig på samhandling og relasjonsbygging.
 

For å lykkes i rollen ser vi gjerne at du innehar følgende:

Personlige egenskaper

 • Du motiveres av høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • Som en god prosjektleder evner du å koordinere og motivere kollegaene dine
 • Du ser på deg selv som en god samarbeidspartner
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet
 • Du er ambisiøs og setter deg mål for å lykkes
 • Du har god innsikt i den teknologiske utviklingen, og benytter deg av formålstjenlige verktøy i arbeidet
 • Du innehar gode kommunikasjonsevner

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra pedagogiske utviklingsprosjekter
 • Relevant erfaring som prosjektleder
 • Erfaring med e-læringsverktøy
 • Erfaring med samhandling på tvers av fag og selskaper
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et godt sosialt miljø der kollegaene dine vil heie på deg
 • Gode utviklingsmuligheter i en næring i vekst
 • Konkurransedyktig lønn avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • God pensjonsordning
 • Kontorsted i Næringslivets Hus på Majorstuen

EBA kan tilby en arbeidsplass med stort engasjement, flinke fagfolk og mye godt humør – og det ønsker vi at du blir en del av!

Lurer du på noe rundt stillingen kan du ta kontakt med vår rekrutteringspartner Capus ved Kristian Carlstedt (452 94 338) eller Terese Vildalen (994 23 032).
 

Om arbeidsgiveren

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er landets ledende bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
EBA har 650 medlemsbedrifter med til sammen 25.000 ansatte
EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 regionforeninger i hele landet. Våre medlemmer omsetter for totalt 112 milliarder kroner og spenner fra landet største entreprenørbedrifter til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører.
Bygg og anleggsnæringen er en viktig del av bærekraftløsningen

Økonomisk bærekraft:
Bedriftene har en nøkkelrolle i å skape en bærekraftig framtid. Den økonomiske bærekraften sikres ved at vi har lønnsomme bedrifter over hele landet som bidrar med arbeidsplasser, tjenestetilbud og levende lokalsamfunn.
Bygg- og anleggsnæringen er landets største fastlandsnæring og derfor en svært viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Miljømessig bærekraft:
Klima- og miljøutfordringene krever en storstilt innsats og løftene må skje i felleskap. Norge har forpliktet seg til å halvere klimagassutslippene innen 2030.
EBA vet at vi, sammen med medlemsbedriftene våre klarer å ta vår andel av dette. Innovasjoner i materialvalg, byggemetoder, transport og livsløpsfokus blir viktige satsinger i årene som kommer.

Sosial bærekraft:
Omstillingen vi skal gjennom må gå hånd i hånd med et anstendig og trygt arbeidsliv hvor vi også legger til rette for at flere kommer i jobb.

Kompetanse, forskning og innovasjon er viktig for å sikre omstillingsevnen og muligheter til å skape ny vekst.

Bygg- og anleggsnæringen trenger mange av de kloke hodene for å sikre utviklingskraften. Å vise frem næringen som attraktiv og fremtidsrettet for de unge talentene blir derfor en viktig oppgave.

Vi bygger det sterkeste laget
Mange av resultatene av EBA sitt arbeid kommer hele bransjen og hele samfunnet til gode.

EBA skal arbeide for at enda flere av de viktige entreprenørbedriftene i Norge skal velge å bli med i EBA slik at bidragene til fellesskapet skal lønne seg, og vi skal fortsette å utvikle og tilby verdiøkende og relevante fordeler og tjenester til våre medlemmer.

EBA satser på kompetanse og tilstedeværelse
To av de viktigste virkemidlene våre er solid fagkompetanse innenfor alle deler av BA-næringen og aktivt og fremoverlent lokal tilstedeværelse over hele landet:

• EBAs fagavdelinger jobber tett med nasjonale fagmyndigheter og kompetansemiljø og vi har stor nytte av tett faglig samarbeid med ekspertene i våre medlemsbedrifter.
• EBAs ni regionforeninger sikrer vår tilstedeværelse over hele landet hvor vi samarbeider tett med NHOs regionapparat og ivaretar samarbeid og dialog med lokale og regionale myndigheter, utdanningsinstitusjoner, øvrig nærings- og samfunnsliv og andre bransjer.