Entreprenørforeningen vil ha krav om 50 prosent kutt av CO2 i alle nye veiprosjekter

Fra nyttår vil Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) at det stilles krav om 50 prosent kutt av CO2 i alle nye veiprosjekter.

Debatt på Dagsnytt 18

11.10.2021

Kari Sandberg og Julie M. Brodtkorb fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) møtes til debatt om bruk av anleggsmaskiner på fossilfrie byggeplasser - 00.34.49 

[Denne saken er publisert på Byggeindustrien/ bygg.no - les hele saken her]

– Vi forventer at regjeringen tar grep om bygg- og anleggsnæringens utslipp. Vi står for en stor del av utslippene, men vi er også en viktig del av klimaløsningen. Strengere klimakrav vil sørge for at bransjen omstilles, og at vi utvikler trygge, gode, og ikke minst grønne arbeidsplasser her i Norge, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA i en pressemelding.

Hun mener at ambisiøse mål og strenge klimakrav er viktig i den omstillingen Norge står overfor.

– Samtidig må myndighetene sikre fleksibilitet, og forutsigbarhet for krav som stilles, slik at man oppnår best mulig effekt i hvert prosjekt. Vi er sikre på at vi kan ta store grep i vår bransje for å kutte egne utslipp, men virkemidlene vil variere fra prosjekt til prosjekt. Det vil være ulike løsninger for veiutbygging og boligutbygging. Det er hensiktsmessig å stille krav til maksimale CO2-utslipp eller krav til CO2-reduksjon i prosjekter, det ser vi for lite av, sier Sandberg.

Organisasjonen har selv uttalt at medlemmene står klare til å halvere sine utslipp fra all veiutbygging allerede fra 2022, og etterlyser aktiv handling fra en ny regjering for å klare dette.

– Vekting av CO2-utslipp i kontraktene er en aktiv handling som gir resultater og utvikler bransjen, sier Sandberg som ikke legger skjul på at det er krevende, men hun er fremdeles positiv på egne medlemmers vegne.

– Norge har nå muligheten til å ta på seg den grønne ledertrøya og kutte utslipp fra bygg- og anleggsnæringen. Vi har klokkertro på at dette er noe våre medlemsbedrifter kan og vil levere på, sier Sandberg.

EBA er klare på at en klimaomstilling vil kunne være en fordel for egne medlemmer i konkurranse med utenlandske bedrifter.

– Vi har tro på at strengere klimakrav for bransjen vil være en fordel for våre medlemsbedrifter, det handler til syvende og sist om kunnskap og kompetanse. Ambisiøse mål er derfor ikke bare viktig for å nå klimamålsettingene, men også for at norsk bygg- og anleggsnæring skal utvikle seg i riktig retning. Vi forventer at hele Europa må levere på stadig strengere klima- og miljøkrav, ikke minst fra EU. Derfor bør et lite land som Norge være først ute og tjuvstarte slik at vi får et forsprang på de andre, sier Sandberg.

Det stilles allerede mange krav til klima og miljø for å bygge for det offentlige, men EBA mener tiden nå er moden for også å stille krav til klimakutt når private skal bygge ut.

– Mye av potensialet ligger i å endre plan- og bygningsloven. For å få fossil- og utslippsfrie byggeplasser i privat sektor ligger det mye potensial i å stille krav i reguleringsplaner, selv om dette trolig vil kreve en endring av plan- og bygningsloven § 12-7 som krever at en reguleringsbestemmelse må være knyttet til et av de oppramsede arealformålene i bestemmelsen, skriver foreningen i meldingen.

– Både bransjen og teknologien er klare for å ta dette viktige steget inn i fremtiden. Dette vil bidra til store utslippskutt og reduksjon i lokal luftforurensing, men regelverket er avleggs og foreldet. Det har fungert godt i mange år, men det er tydelig at man ikke har klart å ta høyde for utviklingen både i næringen og samfunnet generelt, sier Sandberg.

Foreningen mener også det ligger et uforløst potensial å bruke materialet på nytt når bygg skal rives. Der man før i stor grad har sett på brukt bygningsmasse som skrot, ser man nå store mulige verdier, både for selskapene og miljøet.

– I dag sendes alt for mye på dynga. Dette kan og må ombrukes eller materialgjenvinnes. Betong og stein er svært krevende å kutte materialutslipp fra, og ikke minst så er vi bekymret for at vi rett og slett skal gå tom for materialene som behøves om vi ikke gjenbruker i større grad. Vi er helt avhengige av at det gis incentiver og at det stilles krav, noen ganger fungerer gulrot bedre enn pisk, og bygningsmasse som rives kan gis et nytt formål. Det er godt for miljøet, klima, og bedriftene selv, sier Sandberg.