EBA

Innhold

Entreprenørene skal ikke lenger betale moms på omtvistede krav

Fremskrittspartiet har fått flertall for sitt representantforsalg om å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistet krav er avklart.

Finanskomiteen har i dag avgitt innstilling på Fremskrittspartiets representantforslag om å suspendere betalingsplikten for merverdiavgift når krav er omtvistet. Entreprenørene kan nå belage seg på at momsregelverket blir endret slik bransjeorganisasjonene har jobbet for i flere år.

Hans Andreas Limi (FrP) ankommer finansdebatten i stortinget, mandag morgen.

– Vi har fått et flertall på at regjeringen må gjøre nødvendige forskrifts- og regelendringer i tråd med det bygg- og anleggsbransjen er opptatt av, nemlig at man skal slippe å innbetale moms på omtvistede krav, sier Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og medlem av finanskomiteen, til Byggeindustrien.

– Når dette trer i kraft avhenger av hvor raskt regjeringen klarer å jobbe, men i vedtaket står det at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med dette så raskt som mulig, og senest i forbindelse med Statsbudsjettet for 2022, tilføyer Frp-politikeren.

Limi er veldig fornøyd med at Frp har fått flertall for sitt representantforslag. Han sier denne saken handler om å få endret et regelverk som skaper likviditetsutfordringer for entreprenører, fordi de i tvistesaker, ofte med offentlige utbyggere, må betale moms på krav som ikke er avklart.

– Dette er en sak som bygg- og anleggsnæringen har vært opptatt av i lang tid, og som også regjeringen har hatt oppe til vurdering. Vi ble litt lei av å vente, og derfor fremmet vi et eget representantforslag som nå er ferdigforhandlet i finanskomiteen, sier Limi.

- Fantastiske nyheter

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har jobbet med moms-saken i lang tid. Administrerende direktør Kari Sandberg beskriver dagens vedtak som fantastisk gode nyheter for entreprenørene. 

– Dette er sak vi har jobbet med lenge, men her må vi også gi skryt til Stortinget som har vist forståelse for problemstillingen, og som takket være utrolig godt politisk arbeid har fått til et slikt vedtak, sier Sandberg til Byggeindustrien. 

Vedtakets ordlyd

Vedtaket finanskomiteen gjorde tirsdag, har etter det Byggeindustrien får opplyst, følgende ordlyd:

«Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskrifts- og/eller regelendringer slik at innberetning og betaling av merverdiavgift ved bygg- og anleggsvirksomhet suspenderes inntil krav er avklart, og kommer tilbake med nødvendige budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet 2022.

Foruten Hans Andreas Limi, er det stortingspolitikerne Sivert Bjørnstad, Roy Steffensen, Tor André Johnsen og Bengt Rune Strifeldt, som står bak Fremskrittspartiets representantforslag som nå er ferdigbehandlet i finanskomiteen.

[Byggeindustrien, 20.04.21]