EBA

Innhold

Den Digitale Fagarbeider

Den Digitale Fagarbeider er et modulbasert studium, som har som mål å gjøre fagarbeidere komfortabel med digitale verktøy på dagens og morgendagens digitale byggeplasser.

Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Den Digitale Fagarbeider inneholder seks moduler som dekker alt fra grunnleggende IT-kunnskaper, via digital avviksføring og tegninger på mobil/nettbrett, til en innføring i BIM og VDC.

Studiet er en del av bransjeprogrammet for industri og byggenæring, som er laget av trepartssamarbeidet mellom BNL, Fellesforbundet og Regjeringen. Som en del av avtalen i bransjeprogrammet er det bestemt at bedriftene skal gi studentene fri med lønn under utdanningen, men er ellers gratis for bedriftene og studentene. Studentenes andel er egenarbeidet i forbindelse med studiet og arbeidskravene.

Samlingene er over tre dager og gjennomføres med fysisk oppmøte på Fagskolen Oslo. Det er lagt opp til fulle dager på samlingsdagene og ca. 20 timer egenarbeid i forbindelse med arbeidskrav og oppgaver. Arbeidskravet er i all hovedsak en logg og et refleksjonsnotat fra samlingen. Vi legger stor vekt på det praktiske og fokuset ligger mer på opplevelsen og det å se mulighetene enn på det teoretiske.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning og problemløsing. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet er forelesninger, dialogpreget undervisning, presentasjoner, praktiske oppgaver, praksis og selvstudium med nettstøttet veiledning, samt ulike former for arbeid i grupper. Dette forutsetter at studenten deltar aktivt i eget læringsarbeid og samarbeider med andre.

Det gis kompetansebevis for hver modul, og ved fullført studium (alle seks modulene) deles det ut vitnemål. Vurderingen blir gjort ut fra bestått/ikke bestått.
Hver modul gir 2,5 studiepoeng, totalt 15 for fullstendig vitnemål.

For mer informasjon kan du besøke Fagskolen i Oslo sine hjemmesider eller ta kontakt med:


Lasse B. Kristensen
e-post: lasse.kristensen@osloskolen.no
Telefon: +47 97014024

Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

For mer informasjon om studiet kan du besøke Fagskolen i Oslo sin hjemmesider