Etablerer klimapris med 250.000 kroner til vinneren - ønsker bred deltakelse

Publisert

Asle Randen (f.v.), Hanne Rønneberg og Ole Henrik Ystehede håper på bred deltakelse når 250.000 kroner skal tildeles vinneren av byggenæringens klimapris. Foto: Byggeindustrien / Bygg.no.

Med 250.000 kroner til vinneren skal nyetablerte "Byggenæringens Klimapris" lokke fram de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk.

Byggenæringens klimapris

Her kan du lese mer om kriterier for Byggenæringens klimapris

Det er EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) som står bak prisen, som skal deles ut årlig. Første tildeling finner sted i Oslo Rådhus 23. november. Styreleder i EBAO, Asle Randen, håper prisen både bidrar til innovasjon og til at allerede gode løsninger og verktøy kan presenteres og tas i bred bruk.

- Størrelse og ramme rundt prisen tilsier at den skal være attraktiv å vinne, mens kriteriene sikrer lav terskel for å søke. Det kan faktisk holde med en god idé, sier styreleder i EBAO, Asle Randen, i en pressemelding.

EBAO kan motta søknader fra nå og frem til 22. september. Da vil en jury under ledelse av spesialrådgiver ved SINTEF, Hanne Rønneberg, vurdere kandidatene og kalle inn de mest aktuelle til intervju.

- Vi håper på mange søkere å velge fra. Dette er ikke en pris for entreprenører alene, men for hele bygge- og anleggsnæringen, og for hele landet. Studenter og forskermiljøer, utviklere og håndverkere. Alle er velkommen så lenge de har en løsning som kan bidra til å redusere næringens klimaavtrykk, sier Rønneberg i meldingen.

Eneste avgrensing er mot offentlige byggherrer. Løsninger som er tatt i bruk på offentlige byggeprosjekter, kan imidlertid være kandidater.

- For juryen vil en løsnings klimanytte stå sentralt. Andre stikkord er innovasjonsgrad og mulighet for deling, sier Rønneberg.

Med seg i juryen har hun vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, klimadirektør i Oslo kommune Heidi Sørensen, finansråd i Viken Halvard Ingebrigtsen, professor ved NTNU Amund Bruland, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom Jon Erik Lunøe, sjefredaktør i Byggeindustrien/bygg.no, Arve Brekkhus og direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede. Sistnevnte to forestår også de praktiske forberedelsene, da arbeidet med "Byggenæringens Klimapris" skal skje etter modell av "Årets Bygg" og "Årets Anlegg".

- Vi ser for oss tre til fem nominerte, hvor vinneren blir offentliggjort under festmiddag i bankettsalen på Oslo Rådhus. Festmiddagen vil finne sted i etterkant av "Byggenæringens klimakonferanse", sier direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede.

Programmet til denne konferansen er fortsatt i arbeid. I tillegg til EBAO, er Norsk Eiendom, Treindustrien, Byggevareindustrien, Rør Norge, Byggenæringens Landsforening, EBA, Oslobygg, Oslo kommune og Viken Fylkeskommune medarrangører. Grønn Byggallianse og Byggenæringens Mediesenter står for faglig og teknisk tilrettelegging.

- Dette skal bli en konferanse for praktikerne i byggenæringens verdikjede. Vi skal dele både kunnskap, nye løsninger og "best practice". Nominerte kandidater til prisen vil også helt naturlig bli presentert her. Vi gleder oss til å vise at næringen vår er en viktig del av klimaløsningen, forteller Asle Randen.

Denne saken er publisert på Byggeindustrien / Bygg.no 

Nominér kandidater til Byggenæringens klimapris

Frist for å nominere kandidater er 22.september 2021. Søknaden skal være på maksimalt to A4-sider, samt video med presentasjon på inntil to minutter. 

Juryen vil invitere aktuelle kandidater for intervju 1.11.2021, og nominere 3-5 kandidater til prisen.

Vinneren vil bli offentliggjort i forbindelse med Byggenæringens Klimakonferanse i Oslo 23.11.2021.

Det er anledning til å fremme andres kandidatur.