Byggenæringens klimakonferanse

Nyhet , Arrangementer, Bærekraft

Publisert

Katharina Bramslev, Raymond Johansen og Asle Randen. Foto: Byggeindustrien.

Gikk du glipp av Byggenæringens klimakonferanse direkte. Her kan du laste ned presentasjonene og se opptak fra konferansen

Byggenæringens Klimakonferanse - streames

Tirsdag 23. november arrangeres Byggenæringens klimakonferanse for første gang. Arrangementet finner sted i Oslo Rådhus, men du kan også følge arrangementet gratis via bygg.no.

Med denne konferansen ønsker arrangøren å gi deltakerne oversikt over viktige klimanyheter for næringen, få praktiske råd og ikke minst lære av hverandre.

– Vi ønsker hele verdikjeden i bygge- og anleggsnæringen, samt offentlige og private bestillere, hjertelig velkommen, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen og styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Asle Randen.

Det er EBAO og Oslo kommune som står bak konferansen sammen med EBA, Norsk Eiendom, BNL, Viken fylkeskommune, RØR Norge, Byggevareindustrien, Treindustrien og Oslobygg KF. EBAO er hovedarrangør, mens Grønn Byggallianse har ansvar for faglig tilrettelegging.

– Å stoppe klimaendringene kan ikke overlates til noen andre, et annet sted eller til en annen tid. Oslo skal ta vår del av ansvaret og gå foran i den omstillingen som er nødvendig. Trafikk, avfallsbehandling og bygg- og anleggsvirksomhet står for nesten 90 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Grepene som virkelig monner må særlig tas i disse sektorene. Derfor stille vi strenge krav til byggenæringen i Oslo: Byggenæringen må bli en del av løsningen, ikke en del av problemet, og det opplever jeg at bransjen også ønsker selv. Konferansen viser ikke bare hvor tett vi samarbeider, men hvor viktig slikt samarbeid er i seg selv. Vi må ha felles forståelse for hva vi som samfunn og kommune skal kreve, og hva byggenæringen skal levere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Ønsker praktikerne velkommen
Det støttes av EBAO-styreleder Asle Randen, som understreker viktigheten av hele tiden å løfte markedet gjennom så like krav som mulig.

– Tett dialog og at vi går opp løypa sammen er helt grunnleggende for at vi skal lykkes med å redusere BA-næringens klimaavtrykk. Og vi må adressere de praktiske utfordringene vi står overfor, og vise hvordan de kan løses. Det skal denne konferansen bidra til, sier Asle Randen.

Han forteller at det helt fra starten av har ligget til grunn at Byggenæringens klimakonferanse skal være en arena for praktikerne blant bestillere og leverandører, uansett hvilket ledd i verdikjeden de tilhører.

– Og det speiler programmet. Først gjennom å gi oversikt over konkrete, nye rammebetingelser som påvirker hverdagen, deretter gjennom å presentere verktøy for å møte disse og til sist gjennom å vise en rekke praktiske eksempler på hvordan man kan redusere CO2-utslipp, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev. Det er hun som har hatt ansvar for faglig tilrettelegging av konferansen, herunder arbeid med program.

Skal dele ut klimapris
Mens det er festsalen i Oslo Rådhus som er åsted for Byggenæringens klimakonferanse, vil en etterfølgende festmiddag for de av deltakerne finne sted i rådhusets bankettsal. Her skal vinneren av Byggenæringens klimapris 2021 kåres, med heder, ære og 250.000 kroner i premie. De nominerte til prisen vil bli offentliggjort om kort tid.

– Vi må vise frem det gode klimaarbeidet som gjøres i næringen, og premiere innovasjon og nye løsninger for å kutte klimagassutslipp. Det blir spennende å se hvem som blir er nominert, og enda mer spennende når vinneren skal kåres, sier Randen.

"Byggenæringens klimapris" deles ut av EBAO, etter nominasjon og kåring i en uavhengig jury, ledet av Hanne Rønneberg.

Se hele programmet her

Du kan melde deg på arrangementet her (påmeldingsfristen er satt til fredag 12. november).