Bane NOR inviterer til debatt på Arendalsuka 2021

Debattmøter om transport-politikk og jernbanen

Hvordan blir transportpolitikken i neste Stortingsperiode?

Vi går mot stortingsvalg i september, og transportpolitikk er ett av temaene som skaper debatt. Stortinget vedtok før sommeren en ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033. Forventningene til gjennomføringen av planen er store. Det kan imidlertid være utfordrende å se hva partiene på Stortinget er blitt enige om?

Målsettingen om å utvikle et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem ligger fast. De konkrete prioriteringene av tiltak, og hvordan partiene vil organisere sektoren, spriker imidlertid stort.

Vi spør konsernsjefen i Bane NOR Gorm Frimannslund, utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, Statens Vegvesen, kontraktsdirektør Bjørn Børseth, Nye Veier og konsernsjef i Vy Gro Bakstad, hva de mener bør prioriteres de neste 4 årene for vei og bane, og om det er behov for å tenke nytt om organisering av sektoren og finansiering av infrastrukturprosjekter?

Vi utfordrer transportpolitikerne og regjeringen til å svare på hva de prioriterer i transportpolitikken for neste stortingsperiode. Kan de enes om noen prioriteringer for de neste årene, og har partiene noen planer for nye reformer av sektoren?

Vi kan love engasjement blant både innledere og debattanter.
Vel møtt til debatt!

Tid og sted:
Onsdag 18.8.21. kl 0800-0930
Frokostmøte på Thon hotell

Jernbane er klimavinneren - kan vi være enige om det?

Transportsektoren står for 30 % av klimagassutslippene i Norge. Det jobbes med mer klimavennlige løsninger for hele sektoren.

Jernbanen er allerede en nullutslippsløsning (kun 0,3% av norske klimagassutslipp), og er derfor en sentral del av løsningen for å redusere klimagassutslipp fra transport. Men har jernbanen fortsatt konkurransefortrinn når bilene elektrifiseres og automatiseres?

På Arendalsuka 2021 tar vi opp dette temaet til debatt!

Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR kommer for å fortelle om jernbanens miljøfortrinn, om Bane NORs bærekraftstrategi og hvordan vi jobber for å bygge ut en bærekraftig jernbane. Vi har invitert Teknologirådet til å utdype om elektrifisering og førerløse biler er løsningen på klimautfordringene. Naturvernforbundet er invitert til å svare på hvorfor de mener NTP bør skrotes og hva de vil isteden. Og sist, men absolutt ikke minst, har vi invitert ungdomspolitikere, fremtidens transportpolitikere, til å debattere hva de mener er fremtidens bærekraftige transport.
Vel møtt til en spennende debatt om et viktig tema!


Tid og sted:
Torsdag 19.8.21. kl 1230-1400
Lunsjmøte på Clarion hotel


Les mer om arrangementet på www.arendalsuka.no