Årsrapport EBA for 2020

Nyhet , Bygg og bolig

Publisert

De to viktigste oppgavene for EBA i 2020 har vært å hjelpe medlemsbedriftene med tiltak for å holde aktiviteten i gang, samt jobbe tett opp mot myndighetene for at de langsiktige skadevirkningene av pandemien og smitteverntiltakene skal bli så små som mulig.

Årsrapport 2020

Velkommen til EBAs årsrapport for 2020

Man kan bla seg gjennom hele rapporten – fra topp til bunn – ved hjelp av piltaster, eller man kan «swipe» dersom man befinner seg på nettbrett eller smart-telefon. Man kan også enkelt flytte seg mellom ulike deler eller kapitler ved å bruke menyen i toppen. 

2020 har vært et år hvor bygg- og anleggsnæringen tydelig har vist hva vi kan oppnå ved å stå sammen. Det har vært et godt samarbeid og god dialog mellom medlemsbedrifter, bransjeforeninger og myndigheter. Arbeidsgiverne opplever å ha blitt lyttet til i politiske spørsmål som omhandler permitteringslovverk og kompensasjonsordninger. Karantenebestemmelser og tilgang til nødvendig arbeidskraft ble etter hvert løst på en måte som fungerte for vår næring. BNL var tidlig ute med smittevernsveileder, som ble den mest leste saken på bygg.no i 2020. Veilederen blir fortløpende revidert og oppdatert.

I samarbeid med NHO har EBA gjennomført jevnlige medlemsundersøkelser gjennom året. Disse viser at bygg- og anleggsbedriftene, til tross for mange krevende utfordringer har klart å holde hjulene i gang og aktiviteten oppe. Det har vært svært få smittetilfeller på våre byggeplasser, det var relativt lite permitteringer og oppfølgingen av lærlinger har gått tilnærmet normalt. Næringens største bekymring har vært markedsutviklingen hvis tilgangen på nye prosjekter stopper opp. Bedriftene har jevnt over meldt om lavere ordrereserver utover høsten.

EBA har som så mange andre gjort kvantesprang i den digitale samhandlingen i løpet av året. Medlemsmøter og kurs har blitt flyttet over på Zoom og på Teams. EBAs Entreprenørskole har lagt om store deler av kursporteføljen for å kunne fortsette å tilby kompetanseheving på nett. Også mange av de tradisjonsrike EBA-arrangementene er blitt digitale i år: HMS- konferansen ble gjennomført som en heldags digital konferanse med 500 betalende deltakere og rekrutteringsprosjektet Ung i Bygg og Anlegg samlet i år nesten 20.000 ungdomsskoleelever fra hele landet, digitalt. Både nasjonalt og regionalt har det blitt gjennomført flere webinarer med god deltakelse fra bransjen og medlemsbedrifter.

EBA har gjennom hele pandemiperioden jobbet mye med påvirkningsarbeid for å øke forståelsen for bygg- og anleggsnæringens utfordringer. Hovedbudskapet har vært at vår næring blir halen på krisen, og treffes for alvor først når normaliteten begynner å komme tilbake for de fleste andre. Ettersom bygg- og anleggsnæringen preges av lange kontrakter, er det først fra 2021 og utover at vi forventer å se pandemiens fulle økonomiske effekt. Vi har etterlyst tiltak som kan sikre tilstrekkelig igangsetting av planlagte «gryteklare» statlige, fylkeskommunale og kommunale prosjekter. Dette vil være viktige motkonjunkturtiltak som vil bidra til å holde sysselsettingen i gang over hele landet. Vår bransje har ikke bedt om hverken støttetiltak eller kompensasjon, men kun om muligheten til å fortsette å bygge viktig infrastruktur og offentlig bygningsmasse som Norge behov for – nå og i fremtiden.

Før pandemien var klimakrisen vår tids største utfordring. Det er den fortsatt. Som Norges største sysselsetting- og distriktsnæring har vi både et ansvar og en mulighet til å påvirke hvordan vi som samfunn skal arbeide og produsere i fremtiden. EBA vil i samarbeid med BNL og NHO ta en sterk posisjon i dette arbeidet og sørge for forutsigbare rammevilkår som fremmer bærekraft i prosjektene, samtidig som vi ved å synliggjøre næringens arbeid, bygger næringens omdømme, attraktivitet og posisjon.

EBA er stolte over å ha lagt ambisjonsnivået høyt i sitt veikart for bygg- og anleggsnæringen.

I strategidokumentet for 2021 – 20213 definerer vi 6 ambisjoner for fremtiden. Gjennom en aktiv deling og kompetansehevende arbeid vil EBA legge til rette for at næringen kan ha en lønnsom grønn vekst, og samtidig være en sentral del av klimaløsningen.

Jeg håper du finner innholdet i denne rapporten interessant – uansett hvilken digital plattform du befinner deg på. God lesning!

Venlig hilsen 
Kari Sandberg