Anleggslederskolen i ny drakt.

Nyhet , Anlegg, Arrangementer

Publisert

Økt digitalisering av Anleggslederskolen fra våren 2021

Anleggslederskolen forbereder nye utførende ledere i bygge- og anleggsnæringen for en ny og ofte annerledes rolle, som bygge- og anleggsleder. 

Kurset gir innføring i relevante faglige tema som lover, regler, kalkulasjon, innkjøp og personalledelse.

Digitaliseringen forkorter gjennomføringen av kurset. Skolen vil bestå av 8 samlingsdager i stedet for 12, og 4 samlinger i stedet for 5. I mellom samlingene får deltagerne jevnt påfyll av elæring og digitalt gruppearbeid i mellomtiden.

Deltagerne vil altså ikke måtte være like mye borte fra jobb, noe som gjør kurset mer tilgjengelig og fleksibelt å kombinere med jobb.

Anleggslederskolen

Her kan du lese mer om anleggslederskolen og melde deg på kurset.