EBA

Innhold

Bransjestandard for smittevern

Nyhet

Publisert

To arbeidere jobber på byggeplass

Svært mange byggeplasser har klart å opprettholde produksjon i kombinasjon med å ivareta smittevern. Her kan du laste ned BNLs bransjestandard for smittevern på byggeplassen.

BNL veileder for smittevern

Her finner du bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter og smittervernsveiledere for byggeplass på norsk, polsk og engelsk. Veilederne oppdateres fortøløpende i hht bestemmelser fra myndighetene.