EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Webinar: Still krav om digitale byggesøknader nå!

Webinar: Still krav om digitale byggesøknader nå!

– Nå er tiden kommet for å kreve bruk av digitale byggesøknader via Altinn i byggeprosjekter, sier fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Små uteglemmelser kan gi store forsinkelser i en byggesak. I dag er i overkant av 40 prosent av byggesøknadene mangelfulle, og dette resulterer ofte i lengre saksbehandlingstid.

Nå tilbyr fem leverandører nye, brukervennlige løsninger for byggesøknader som automatisk sjekker om søknaden har all informasjon kommunen skal ha. Alle løsningene er godkjent av Direktoratet for byggkvalitet. Byggesøknadene sjekkes mot nasjonale sjekklister utviklet av direktoratet. Løsningen benytter Altinn og sikrer at kommunen mottar informasjonen den skal ha.

– Komplette søknader gir raskere saksbehandlingstid og sparer tid og penger i byggeprosjektet. De nye løsningene er her nå, og det er ingen grunn til å vente med å ta dem i bruk, sier Bjørnstad.

  1. mai arrangerer DiBK et webinar hvor leverandørene presenterer løsninger for byggesøknader, og bransjen diskuterer de nye løsningene.

Program

Kl. 08.30 Velkommen ved Sverre Tiltnes, DiBK
Kl. 08.35 Still krav om digitale byggesøknader nå! Kari Befring Bjørnstad, DiBK
Kl. 08.45 Presentasjon av de seks søknadsløsningene som tilbys i dag

  • Holte Byggsøk (Holte)
  • RørWeb (Rørentreprenørene)
  • MAKS-søk (Arkitektbedriftene)
  • Byggesøknaden (Ambita/Norconsult)
  • eByggesøk (Norkart)
  • Byggesøknad for fagfolk (Oslo kommune)

Kl. 09.15 Ingen detaljer blir glemt. En kundehistorie fra Fay-Nina Mjøen i BoligPartner
Kl. 09.25 Panelsamtale om muligheter og utfordringer ved å ta i bruk digitale byggesøknader:

  • Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
  • Rune Aale-Hansen, Norsk Kommunalteknisk Forbund
  • Per Fredrik Kempf, EBA
  • Jens Morten Søreide, Byggmesterforbundet
  • Anita Rørvik, Arbeidstilsynet
  • Kari Befring Bjørnstad, DiBK

Kl. 10.00 Slutt

Meld deg på DiBKs webinar om digitale byggesøknader

Onsdag 13. mai arrangerer Direktoratet for byggkvalitet webinar om de nye løsningene for digital byggesøknad.