EBA

Innhold

Viktige spørsmål og svar til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter

Ung jente som snekrer

Informasjon til lærlinger, praksiskandidater og lærebedrifter under koronautbruddet våren 2020.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 19.03.2020.

Jeg er lærling og har blitt permittert fra lærebedriften. Har jeg rett til å fullføre opplæringen min?

På grunn av dagens situasjon er det flere lærebedrifter som ikke er i stand til å gi opplæring til lærlinger. Du har fortsatt rett til å fullføre læretiden, men læretiden må sannsynligvis forlenges hvis du er permittert over en lengre tidsperiode. Lærebedriften har ikke plikt til å forlenge lærekontrakten din. Ta kontakt med fylkeskommunen din. De kan hjelpe deg med å tilrettelegge for deg slik at du får fullført opplæringen din.

Lærebedriften min må si opp ansatte. Kan jeg bli oppsagt fra lærebedriften?

Hvis lærebedriften ikke lenger har mulighet til å gi deg opplæring eller går konkurs, så kan lærekontrakten din heves. Fylkeskommunene jobber nå for å finne gode løsninger som gjør at lærlinger får fullført fagopplæringen. På grunn av dagens situasjon trenger fylkeskommunen tid til å hjelpe alle lærlingene. I mellomtiden blir opplæringen din satt på «vent».

Fagprøven min er avlyst eller utsatt. Har jeg rett til å gjennomføre fagprøven?

Hvis fagprøven blir avlyst eller utsatt, har du fortsatt rett til å gjennomføre fagprøven. Fylkeskommunene jobber med å finne gode løsninger for gjennomføring av fagprøver, men det kommer til å ta tid før alle får gjennomført fagprøven sin.

Jeg har blitt permittert fra lærebedriften. Har jeg rett på lønn?

Regjeringens krisepakke gir lærlinger som er permittert inntekt på nivå med lønnen som lærling du har i dag.

Når kan jeg gjennomføre fagprøve for praksiskandidater?

Hvis eksamen eller fagprøve blir avlyst, må du vente til fylkeskommunen har kapasitet til å gjennomføre prøvene.

Til lærebedrifter

Vi har lærlinger i bedriften, og vi kan ikke gi opplæring i dagens situasjon. Kan vi permittere lærlingene?

På grunn av dagens situasjon er det flere lærebedrifter som ikke er i stand til å gi opplæring til lærlingen og derfor må permittere. Hvis dere må permittere en læring, må dere legge inn avbrudd i lærekontrakten. Dere må kontakte fylkeskommunen og varsle om permitteringen slik fylkeskommunen kan følge opp lærlingene.

Hvis lærlingen blir permittert over en lengre periode, må opplæringen forlenges. Dere er ikke forpliktet til å forlenge lærekontraktene dersom en lærling er permittert. Hvis dere ikke ønsker å forlenge lærekontrakten, er det fylkeskommunen som har ansvaret for å finne ny læreplass.

Hva med oppsigelser. Kan vi si opp lærlingene?

Hvis lærebedriften ikke lenger har mulighet til å gi opplæring eller går konkurs, kan lærekontrakten heves. Fylkeskommunen må samtykke dersom dere ønsker å heve kontrakten. Lærlingene har likevel rett til å fullføre læretiden, men fylkeskommunen må da finne andre løsninger.