Veiledning om offentlige anskaffelser og Korona-pandemien

Publisert

Mann i dress trykker på ikoner som symboliserer vekt, bok, lover, juss

I forbindelse med Covid-19 utbruddet har Digitaliseringsdirektoratet utarbeidet en overordnet veileder for å få til gode anskaffelser og anskaffelseprosesser i den spesielle tiden vi er inne i nå. Deler av veiledningen og eksemplene er rettet mot bygg- og anleggsanskaffelser.

Tilpasninger til kontrakt

Korona-pandemien er nå kjent, og det er langt på vei mulig å planlegge tiltak for å unngå forsinkelser eller håndtere andre problemer for gjennomføring av leveransen, og å kontraktsregulere eventuelle konsekvenser for fremdrift og frister, eventuelt også kostnadsmessige konsekvenser. Dette gir mulighet til å foreta klargjøringer og sikre større forutberegnelighet, redusere behovet for forbehold, hindre at interesserte leverandører trekker seg, hindre unødvendige risikopåslag med videre.​​​​​

Veilederen utgis av Digitaliseringsdirektoratet. 

Du kan lese mer om veildereren på anskaffelser.no: 
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/veiledning-om-offentlige-anskaffelser-og-korona-pandemien