EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Veileder ved gjenåpning av kontor med smittevernstiltak

Veileder ved gjenåpning av kontor med smittevernstiltak

Kontor uten mennesker

Mange medlemsbedrifter er opptatt av en forsiktig gjenåpning, og denne veilederen er rettet mot bedrifter som vurderer en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene. Her finner du smitteverntiltak bedriften må gjøre i forkant og kontinuerlig så lenge koronaepidemien varer. Du får også råd om individuelle forebyggende tiltak.

Per 24. april 2020 er helsemyndighetenes råd at flest mulig fortsetter å jobbe på hjemmekontor. NHO er i fortløpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet og helsemyndighetene for å finne løsninger for en forsiktig gjenåpning. Denne artikkelen blir løpende oppdatert med gjeldende retningslinjer.

Myndighetene anbefaler fortsatt bruk av hjemmekontor der det er mulig.
Hensikten med myndighetenses anbefalte tiltak er å redusere smittefare ved å redusere antallet mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig.

NHO råder bedrifter til å følge myndighetenes anbefalinger, men har forståelse for at det for noen kan være nødvendig å vurdere å ta i bruk kontorarbeidsplasser igjen. Årsaker kan være:

  • ansatte som av ulike årsaker vil kunne løse sine oppgaver bedre på kontoret enn hjemme
  • det er behov for tilgang til kritiske systemer som krever oppmøte på kontoret
  • enkelte har eldre utstyr eller dårlig nettverk hjemme
  • andre driftshensyn

Fortsatt bruk av hjemmekontor: Foreta en prioritering av hvem som bør møte på kontoret hensyntatt så vel arbeidsoppgaver som individuelle forhold. For noen vil en totalvurdering av arbeidssituasjonen tilsi en lavere helsemessig risiko ved å arbeide fra kontoret.

Her kan du laste ned hele veilederen fra Arbinn. Logg deg inn med passord og brukernavn.

Ny Arbinn bruker? Slik logger du deg inn