EBA

Innhold

 • EBA
 • Artikler
 • Unntak for fag- og svenneprøver våren 2020

Unntak for fag- og svenneprøver våren 2020

Bildet er fra Yrkes-NM 2019. Foto: EBA

Kunnskapsdepartementet har endret kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik at så mange lærlinger som mulig kan ta fag- og svenneprøver denne våren.

Våren 2020 er det mulig å avkorte læretiden. I tillegg er det anledning til å gjøre unntak fra kravene til at hele prøvenemnda må være tilstede under fagprøver, svenneprøver, praksisbrevprøver og kompetanseprøver. Dispensasjon fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse gjelder ut året.

- Dette er gode nyheter,  sier Thomas Norland, kompetansesjef i EBA , og viser til at majoriteten av lærlingene nå får avlagt sine fag- eller svenneprøver innen læretidens utløp.

- Det er viktig for at bedriftene skal kunne tegne lærekontrakter med nye lærlinger til høsten, og dermed sikre kvalifiserte elever læreplass, uten å måtte ha mange lærlinger som ikke har fått gått opp til sin fag- eller svenneprøve i tillegg.

Endringene trådte i kraft i 30. april

Oppsummert er det unntak fra:

 • kravet om å fullføre læretiden etter bestått prøve
 • kravet til omfang av opplæring i bedrift før man kan meldes opp til prøven for dem som har vært permittert eller oppsagt. Kandidaten må samtykke til tidlig oppmelding.
 • kravene til at hele prøvenemnda er tilstede

Hvis lærlingen blir permittert eller oppsagt

Norland opplever at det er en del usikkerhet knyttet til mulige konkurser og permitteringer, og understreker at det er ekstra viktig å ta vare på lærlingene i en slik situasjon:

-Vi holder en tett dialog med våre tilknyttede Byggopp opplæringskontor, og sender jevnlig ut nyheter og oppdateringer som kommer fra sentrale myndigheter. I tillegg oppfordrer kunnskapsdepartementet bedrifter til å ha tett dialog med lærlinger og fylkeskommunene om situasjonen i bedriften og eventuelle tiltak.

- Foreløpige tilbakemeldinger viser at Byggopp følger opp alle sine lærlinger som vanlig, og har god kontroll på hvilke lærlinger som er permittert. Tall vi har innhentet fra Byggopp viser at det heldigvis er få permitterte lærlinger, avslutter Norland.

Permittering

 • Lærebedrifter som ikke er i stand til å gi opplæring til lærlinger i dagens situasjon, kan permittere lærlingen.
 • Lærlinger er sikret inntekt hvis de blir permittert.
 • Lærebedrifter som permitterer en lærling må legge inn avbrudd i lærekontrakten og varsle fylkeskommunen.
 • Dersom en lærekontrakt må heves, skal fylkeskommunen tilrettelegge for at lærlingen får fullført fagopplæringen.
 • Lærlinger uten opplæringsrett og som har inngått lærekontrakter, har også rett til å fullføre fagopplæringen.
 • Informasjon om lærlingers rettigheter ved permitteringer finnes på nav.no

Oppsigelse

 • Hvis lærebedriften ikke lenger kan gi opplæring eller går konkurs, kan lærekontrakten heves. For at kontrakten kan oppheves, må fylkeskommunen samtykke.
 • Lærlingene har likevel rett til å fullføre læretiden, men fylkeskommunen må da finne andre løsninger.