Departementet klargjør hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten

Publisert

Kart over Scandinavia med lekebil på

Forskrift om karantene ved ankomst til Norge gir karanteneplikt i 14 dager til alle som kommer til Norge fra utlandet. Forskriften gir unntak for pendlere.

Regjeringen har publisert et rundskriv om unntakene fra karanteneplikten etter ankomstforskriften.

Unntaket gjelder både for personer som krysser grensen daglig og dem som reiser inn i landet fra Sverige og Finland for å arbeide for lengre perioder.

Det er også unntak for personer som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller for å ivareta befolkningens grunnleggende behov.

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt mange henvendelser om unntakene. I rundskrivet klargjør departementet hvilke vilkår som gjelder for unntak fra karanteneplikten. Rundskrivet omtaler også hvordan og hvem som skal vurdere om personellet er strengt nødvendig for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og befolkningens grunnleggende behov. Ved tvil om hva som er samfunnskritiske funksjoner, vil det enkelte sektordepartement kunne bistå virksomhetene med vurderingen.

Rundskrivet gjør det også klart at unntak fra karanteneplikt kun gjelder når personene er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.