EBA

Innhold

Søkertallene for 2020 er klare – flere jenter gir økning i årets søkertall

Elever i Spikerkonkurranse på UBA arrangement i Namsos 2019

Søkertallene i år viser at det er en økning innen bygg- og anleggsteknikk.

Aldri før har flere jenter søkt seg til bygg- og anleggsteknikk, enn for skoleåret 2020-2021.

- Dette er en hyggelig utvikling og svært positivt for bransjen, sier Thomas Norland, kompetansesjef i EBA. Han forteller at det jobbes målrettet med rekruttering, inkludering og økt mangfold eneste hver dag, både på norske bygge- og anleggsplasser og i bedriftene.

Antall jenter som søkte bygg- og anleggsteknikk totalt har økt fra 636 i 2019 til 771 i 2020. Søkertallene blant jenter har økt jevnt hvert eneste år, og har doblet seg fra 2012.

Totalt var det 4.289 som søkte seg inn på vg1 bygg- og anleggsteknikk i år, mot 4.188 i fjor.

- Økningen er altså ikke stor, men utviklingen går riktig vei, sier Norland. 

- Vi ser også at økt jenteandel var avgjørende for den positive tendensen. Bare til Vg1 bygg- og anleggsteknikk er det 67 flere jenter som søker enn i 2019. Når vi vet at mangfold bidrar positivt til både arbeidsmiljøet og på sikt også til bunnlinjen, er disse tallene gledelige.

Til sammen 205.800 ungdommer søker på videregående opplæring i offentlige skoler i år.