Gode råd og retningslinjer for inkludering på arbeidsplassen

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

EBA har i samarbeid med Seema AS utarbeidet en plakat og en brosjyre som en påminnelse på hvordan vi best kan ta vare på hverandre - og samtidig ivareta mangfold på arbeidsplassen

Forskning viser at mangfold bidrar til økt lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonskraft - forutsatt at ledere har kunnskap, kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet.

EBA har i samarbeid med Seema AS utarbeidet en plakat og en brosjyre som beskriver gode retningslinjer på arbeidsplassen.

Plakaten er en kort og enkel oppskrift på hvordan vi møter, snakker og oppfører oss overfor hverandre som kollegaer. Plakaten kan skrives ut og henges opp, eller legges ut i spisebrakker, brakkerigger, på kontor, møterom etc.

Brosjyren er en huskeliste på hvordan du som leder kan være en inkluderende leder. Brosjyren er myntet på ledelsen på bygge- eller anleggsplassen, enten det er prosjektleder, bygge- eller anleggsleder, HR, formann eller bas. 

Både plakaten og brosjyren er tilgjengelige på norsk og engelsk. Vi håper så mange som mulig vil bli med å distribueres til plakatene. 

Mangfold lønner seg - ta vare på hverandre!

Hvordan være en inkluderende leder

Brosjyren er myntet på ledelsen på bygge- eller anleggsplassen og er tenkt som en huskeliste på hvordan du som leder kan være en inkluderende leder

Mangfold på arbeidsplassen

Plakaten er en kort og enkel oppskrift på hvordan vi møter, snakker og oppfører oss overfor hverandre som kollegaer

  • EBA har målt kvinneandelen i norsk bygg- og anleggsbransje. I 2019 var det kun 8% kvinner totalt i bransjen. 2% av disse er fagarbeidere. En av hovedoppgavene til EBA er å bidra til å skape best mulig rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. Derfor er rekruttering et viktig punkt i EBAs strategi.

 

  • Seema gjennomførte høsten 2018 en spørreundersøkelse blant noen av EBAs medlemsbedrifter. Målet med kartleggingen var å se på om bedriftene har lagt forholdene til rette for å tiltrekke seg kvinner og flerkulturelt mangfold, og dermed øke sjansen for økt innovasjon og verdiskaping. Gjennom denne kartleggingen har vi fått en oversikt over nåsituasjonen i bygge- og anleggsnæringen, hvilket mulighetsrom som finnes og hvilke tiltak som anbefales for å knytte mangfoldet til økt forretningsverdi. Les mer: https://www.seema.no/

 

  • Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen, og en møteplass for folk i bransjen. Diversitas jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og bidrar i sitt arbeid vi til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer. ‍Les mer: https://diversitas.no/