EBA

Innhold

Ny læreplan for bygg- og anleggsteknikk

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

I den nye læreplanen for bygg- og anleggsteknikk vil helse, miljø og sikkerhet, teknologi og bærekraftig utvikling bli viktigere enn tidligere.

Alle de ti utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag får nye læreplaner fra høsten av.  Nå er de nye læreplanene klare.

For utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk vil endringene i hovedsak bety følgende:

 • Fra høsten vil læreplanen i bygg – og anleggsteknikk legge vekt på helse, miljø og sikkerhet i enda større grad enn tidligere.
 • Elevene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver, i tillegg til konkret kunnskap om for eksempel stillasbygging og varme arbeider.
 • Utdanningsdirektoratet legger vekt på hvordan teknologisk utvikling stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag. Elevene skal lære hvordan miljø- og klimaendringer kan prege bygg- og anleggsbransjen, og hvorfor ulike byggetradisjoner påvirker byggeskikk og kulturarv.
 • Bærekraftig utvikling er viktig i bygg- og anleggsbransjen, og elevene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Dette handler blant annet om bærekraftig behandling av avfall, riktig valg av materialer, utnyttelse av materialer og vedlikehold av verktøy og maskiner.
 • Programområdet anleggsgartner hørte tidligere til under utdanningsprogrammet naturbruk, men er fra høsten 2020 flyttet til bygg- og anleggsteknikk .

Dette er noen av de viktigste endringene som vil gjelde for alle de nye læreplanene

 • Grønt skifte i yrkesfagene
  Bærekraftig utvikling har fått en sentral  plass i alle utdanningsprogrammene.  I yrkesfagene handler bærekraftig utvikling om at elevene skal lære å vurdere  materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige tema, som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene. 
 • Mer vekt på teknologi
  Det elevene lærer må være relevant for arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om hvordan teknologisk utvikling påvirker gjennomføring av arbeidsoppdrag. D e må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for teknologiske utviklingen av fagområdet. 
 • Tidligere spesialisering  
  Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet medi dag. Det betyr at elevene på et tidligere tidspunkt vil lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. 
  I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene det hører hjemme i.

Bakgrunn
Fra skoleåret 2020 –21 utvides antall utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti, med fire nye utdanningsprogram. Flere av utdanningsprogrammene blir videreført slik de er i dag, men innholdet i fagene har blitt fornyet. Noen av utdanningsprogrammene er slått sammen fra tidligere fag, mens andre er helt nye retninger. 

27. februar publiserte Utdanningsdirektoratet læreplanene for Vg1 yrkesfag på udir.no.  De nye læreplanene for Vg2 og Vg3 kommer på høring i august 2020.

Utdanningsprogram fra høsten 2020 – nye markert i kursiv:  

· Bygg- og anleggsteknikk  
· Elektrofag
· Helse- og oppvekstfag  
· Naturbruk  
· Restaurant- og matfag  
· Teknikk og industriell produksjon  
· Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
· Informasjonsteknologi og medieproduksjon
· Håndverk, design og produktutvikling  
· Salg, service og reiseliv  

Denne teksten er skrevet av Frode Aga i Byggeindustrien og gjengitt fra bygg.no