EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Nærings- og fiskeridepartemente ber bedriftene om smittevernsutstyr

Nærings- og fiskeridepartementet spør bedriftene om smittevernsutstyr

Nærings- og fiskeridepartementet henvender seg til bedrifter innen bygg- og anlegg for å få oversikt over tilgjengelig beskyttelsesutstyr.

Landet er inne i en alvorlig situasjon. Samtidig er det mange som ønsker å hjelpe til med å begrense spredningen av koronaviruset. Beskyttelsesutstyr er etterspurt, ikke bare fra helsevesenet, men også fra dagligvarebransjen.

 NFD spør derfor entreprenørbedriftene i bygg- og anleggsbransjen om de kan avse

- masker
- munnbind
- åndedrettsvern
- vernebriller 

Departementet etterspør i første omgang om bedriftene har utstyr å avse og hvilke typer utstyr de har. 

Informasjonen som etterspørres er typebetegnelse på utstyr. Dette skal være standardisert med type og kvalitetsmerking.

NFD kommer tilbake til spørsmålet om en mest mulig praktisk modell for kobling mellom  bedriftene og dem som eventuelt mottar utstyret. NFD vil senere kompensere bedriftene for dokumenterte kostnader ved en eventuell avgivelse.

Vi oppfordrer til å ta kontakt direkte med Nærings- og fiskeridepartementet ved: 

Seniorrådgiver Ivar Abusdal Swensen

Telefon: 22 24 66 28
Mobil: 957 27 270
E-post: ias@nfd.dep.no