Meklingskonferansen 2020

Publisert

Utenrettslig løsning av konflikter ved bruk av mekling og oppmenn er brennaktuelt. Løsning kan skje tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet.

Alle som berøres av konflikter og som har behov for enkle, rimelig og bedre løsninger. Konferansen arrangeres av UiO, institutt for offentlig rett, Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret.

Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler.


Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret.

Program:

  • Hvorfor ønsker vi mekling: rapport fra brukerne
  • Hvordan mekling demper konflikter og reduserer kostnader
  • Praktiske eksempler fra ulike områder: Bygg og anlegg, arbeidsforhold, familieforhold og fast eiendom
  • Hvordan det er å bli meklet
  • Meklingsfeltet i utvikling: profesjonalisering, institusjonalisering, utdanning

 

Tid og sted

Sted: Gamle Festsal, UiO

Dato: Onsdag 4. mars
Faglig program: kl 12.30 – 17.00

Sosialt:
Fra kl 17.15 blir det tapas og mingling i Professorboligen (valgfritt)

Pris:
700 kr for konferanse + tapas (500 kr for kun konferansen)

Konferansen vil bli registrert som etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer.