EBA

Innhold

Kunnskapen om asbest må ikke gå i glemmeboken

Nyhet , HMS, Teknisk

Publisert

NRK Sørlandet publiserte nylig en sak hvor unge håndverkeres kunnskap om asbest ble etterlyst. – Dette er en påminnelse om at nye arbeidstakere må få del i kjent bransjekunnskap, sier Rannveig R. Landet, direktør for miljø og energi i BNL.

Asbest er et stoff som kan gi lungekreft når det innåndes. Det er tidligere brukt i en rekke materialer og produkter til bygg og anlegg. Bruk av asbest i nye materialer ble forbudt ved lov i 1980, men det finnes fortsatt i bygg fra før dette tidspunkt. Det var særlig mye brukt på 60-tallet og ble sett på som et nærmest vedlikeholdsfritt produkt som tålte store påkjenninger av vær, vind og varme.

– Også godt erfarne håndverkere trenger påfyll om asbest. Man har funnet asbest i stadig flere materialer. Det er derfor viktig å bli kjent med disse funnene for å verne seg selv, medarbeidere og brukere av bygg fra helseskader, sier Landet videre.

Hva sier regelverket?
Ved renovering og sanering av eldre bygg er asbest et alvorlig arbeidsmiljøproblem dersom arbeidet ikke foregår på forskriftsmessig måte. Asbestsanering skal foretas av personer og virksomheter som har godkjent kompetanse om asbestsanering og tillatelse fra Arbeidstilsynet. Regelverket har krav til hva som skal være med i en søknad om tillatelse til asbestarbeid. 

Arbeidsgiver som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv ( forskrift om utførelse av arbeid § 3-1). For å gjennomføre kartleggingen kan det være nødvendig å bruke sakkyndig bistand som har kompetanse og utstyr til å gjennomføre nødvendige analyser. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Hvis vurderingen viser at arbeidet gir risiko for asbeststøv, skal arbeidsgiver benytte en virksomhet som har tillatelse til å håndtere asbest. 

Vil du vite mer om forekomst og sanering av asbest i bygg?
BNL og samarbeidspartnerne i NHP-nettverket* har jobbet med byggavfall og farlig avfall gjennom mange år. Alt informasjonsmateriell som er utarbeidet er gratis nedlastbart på www.byggemiljo.no. Her finner du informasjon, veiledning og kurspresentasjon om asbest og annet miljø- og helseskadelig avfall i bygg og anlegg på en enkel og lettfattelig måte:

– BNL og Miljø- og klimadepartementet har sammen programmet Bygg og Bevar. De har utviklet det interaktive verktøyet "Før du river -Før du hiver" for eiere av gamle hus. Her finner du også informasjon om farlig avfall i boliger, sier Landet.

*Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, 18 organisasjoner fra byggenæringen, avfallsbransjen og myndigheter.

Lenke til sak på NRK Sørlandet: https://www.nrk.no/sorlandet/asbest-krever-liv-1.15107943

Les mer om asbest på Arbeidstilsynets hjemmesider