Koronavirus – bedriftsinterne tiltak og eventuelle kontraktsmessige konsekvenser

Publisert

Kvinne foran tavle for flyavganger inne på flyplass

EBA tilbyr sine medlemsbedrifter råd og veiledning i forbindelse med covid -19 og smittevernstiltak.

Informasjonsskriv til EBA medlemmer

Infoskriv til EBA medlemmer vedrørende koronavirus om eventuelle kontraktsrettslige konsekvenser

Koronaviruset vil kunne hindre gjennomføringen av kontraktsarbeidet, for eksempel i form av forsinket leveranse av byggemateriell fra utlandet. Fremdriften vil også kunne bli hindret av permitteringer, sykefravær og tiltak for å begrense smittespredning.

EBA har sendt ut informasjon til bedriftene om de kontraktsrettslige konsekvensene og hvordan bedriftene skal forholde seg: Eventuelle kontraktsrettslige konsekvenser

Ved spørsmål rundt dette kan kan medlemsbedriftene kontakte juridisk avdeling i EBA. 

Vi anbefaler ellers at bedriftene holder seg orientert på NHOs side med spørsmål og svar. Siden blir fortløpende oppdatert og adresserer permitteringer, sykefravær, reiseråd og karantenebestemmelser m.m.(https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/). 

Vi minner at du som medlem i EBA har tilgang til Arbinn.no.

Har finner du blant annet veiledere og maler for blant annet permittering  (krever innlogging)

Her finner du informasjon om hvordan du kan logge deg på i Arbinn.

Det anbefales enhver å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir: Folkehelseinstituttets anbefalinger 

Vi oppfordrer ellers til å følge med på www.eba.nowww.bnl.no og www.nho.no.

Koronavirus: NHOs råd til bedriftene

Her kan du følge NHOs oppdaterte råd til bedriftene og får svar på vanligste spørsmål og svar