Gratis opplæringstilbud for  permitterte i anleggsbransjen

Nyhet , Kompetanse og rekruttering

Publisert

EBA, MEF, Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som jobber i anleggsbransjen.

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

På bakgrunn av Korona-krisen, har det kommet på plass eget bransjeprogram for anleggsbransjen.

EBA, MEF, Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som jobber i anleggsbransjen.

Dette er en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskoler og andre som tilbyr opplæring, for de(n) som er permittert, og tilhører anleggsbransjen.

Tilbudene er digitale og dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene.

Flere av studiene har kort påmeldingsfrist, da de starter allerede nå i juni.

Fagskolen VEA tilbyr kurs i Fremmede arter og Masseforflytning – begge med oppstart allerede 15. juni.

Det finnes allerede i dag et bransjeprogram for industri- og byggenæringen. Her tilbys kurset Den digitale fagarbeider.

 

Kompetanse Norge

Her finnes finnes informasjon om bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud

Bransjeprogram for anleggsbransjen

Her finnes mer informasjon om bransjeprogram for anleggsbransjen