EBA

Innhold

Gode anskaffelser i et usikkert marked - Hvordan unngå fallgruver?

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) inviterer til webinar 26. august 09:00-11:30

Her kan du melde deg på webinaret

26. august 2020 09:00-11:30

Møtestruktur:

Kurset gjennomføres som et interaktivt nettmøte på Teams.
I god tid før kursstart vil du motta en bekreftelse med lenke til webinaret (Teams).

Vi åpner møtet allerede kl 08.40 slik at de som ikke er kjent med Teams kan komme trygt på plass. Innledningsvis vil vi også gå igjennom alle funksjonene og møtestruktur.

Nyttige tips:

For best mulig utbytte oppfordrer vi deltagerne til å stille spørsmål underveis i chatte-funksjonen. Slik kan foreleser respondere til alle i tur og orden.
Teams har også en "rekke opp hånden -funksjon" som det er fint å bruke dersom man vil be om ordet.

Program:

 

Foreleser: Morten Goller,  Managing Partner, Advokatfirmaet Wiersholm

09.00 Velkommen/Praktisk info v/NKF

09.05 Anskaffelser i koronaens tid, endringer i konkurransegrunnlaget og i kontrakten

  • Hvilket rom er det for endringer generelt
  • Konkrete eksempler
  • Fremgangsmåte og handlingsrom i forskjellige faser
  • Hvordan skaffe et større handlingsrom?

09.40 Spørsmål/svar -runde

09.50 Pause                   

10.00 Oppdatering – rettsutvikling senere tid

10.20 Spørsmål/svar -runde

10.30 Unngå erstatningskrav - tolkning av tilbud og konkurransegrunnlag, avvisning på grunn av avvik og forbehold

10.50 Spørsmål/svar -runde

11.00 Erfaringer v/entreprenør

11.20 Spørsmål/svar-runde

11.30 Avslutning

 

 

E-post: mgo@wiersholm.no