EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Er ombruk en omvei til sirkulær økonomi?

Senioringeniør Ingunn Marton i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Foto: DiBK

- Mange ønsker å ombruke byggevarer for å bidra til sirkulær økonomi, men en ny rapport viser at det foreløpig er mer lønnsomt for samfunnet å redusere byggavfallet, sier senioringeniør Ingunn Marton i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Byggenæringen er blant de enkeltnæringene som genererer størst andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Samtidig er ombruk av byggevarer høyt på agendaen i næringen.

Det er i dag mange utfordringer knyttet til ombruk av byggevarer, og Direktoratet for byggkvalitet ser nå på alternative løsninger for å redusere byggavfall. På oppdrag fra direktoratet har Samfunnsøkonomisk analyse og NIBIO gjort en samfunnsøkonomisk analyse som sammenligner avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer.

Webinar om ombruk

20. mai arrangerer direktoratet et webinar og presenterer rapporten "Samfunnsøkonomisk analyse av avfall fra nybygg, avfallsgjenvinning og ombruk". JM deler erfaringer med å redusere avfall fra nybygg, og DiBK presenterer en konkurranse om reduksjon av avfall.

-Gjennom denne konkurransen ønsker vi å teste hvordan byggavfall kan reduseres i reelle prosjekter. Vi håper at dette kan bidra til å utvikle nye retningslinjer og praksis for hvordan byggverk skal prosjekteres og bygges, slik at vi kan minimere byggavfallet, avslutter Marton.

Program

  • Velkommen, ved Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet
  • Samfunnsøkonomisk analyse av redusert avfall i byggebransjen, ved Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk Analyse AS
  • Hva er utfordringene ved å redusere byggavfall fra nybygg? Ved Cecilie Nødtvedt, JM
  • Utfordringer ved ombruk av byggevarer og presentasjon av konkurransen avfallsreduksjon ved prosjektering og bygging, ved Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet
  • Spørsmål til innleggene

Webinaret om ombruk er gratis, men krever påmelding. 

Her kan du lese mer om arrangementet og melde deg på: https://dibk.no/om-oss/Kalender-DiBK/webinar-er-ombruk-en-omvei-til-sirkular-okonomi/

Her kan du melde deg Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt seminar om ombruk