EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Entreprenørdag og generalforsamling 4.juni 2020

Entreprenørdagen 2020 - Bærekraft og lønnsomhet

Bilde fra hotell ved elvebredden Drammen

Bilde: NSW arkitektur

EBA inviterer til Entreprenørdag og generalforsamling 4. juni i Drammen.

Entreprenørdagen 2020 – Bærekraft og lønnsomhet

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 % innen 2030.
Bygge- og anleggsnæringen er en avgjørende bidragsyter med store ambisjoner for sitt bidrag til en bærekraftig fremtid. Det forventes at næringslivet går foran og skaper nye innovative løsninger og bidrar til en omstilling som reduserer CO2 – avtrykket og gir et mer bærekraftig samfunn.

For å lykkes er det avgjørende å ta i bruk ny teknologi, kunder og bestillere må etterspørre innovasjon og belønne miljø i sine anskaffelser, og vi må rekruttere de rette menneskene til å drive utviklingen videre.

Men helt konkret: hvordan skal vi oppnå dette og lar det seg kombinere med lønnsomhet?

Dette og mye annet får du høre mer om på Entreprenørdagen 4. juni.   

Her får du møte :

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen
Harald Vaagaasar Nikolaisen, adm. direktør Statsbygg
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge 
Thor Olaf Askjer, adm. direktør Norsk Eiendom
Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten, Oslo Kommune
Ståle Rød, konsernsjef Skanska Norge AS 
Jon Sandnes, adm. direktør BNL 
Samferdselsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Med flere

 

Unge medlemmer ønskes spesielt velkommne: 

I år som i fjor ønsker vi flere unge deltakere til Entreprenørdagen.
Vi inviterer derfor medlemsbedriftene våre til å melde på inntil to unge entreprenører hvor EBA dekker kostnaden for deltakelse på konferansen og festmiddag på kvelden.

Bedriften må selv dekke evt. kostnader til reise- og hotellovernatting. Kriteriet for deltakelse er at vedkommende er under 30 år, og jobber i produksjon. Vi har satt av inntil 30 plasser, så her er det førstemann til mølla.

I påmeldingsskjemaet velges deltakerkategori: Unge entreprenører i EBA under 30 år.

Påmeldingsfrist er 4. april 2020.