EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • EBA kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 28. oktober

EBA kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 2020

Ekstraordinær generalforsamling er kun for medlemsbedrifter i EBA. Samlingen avholdes på Teams 28. oktober  kl. 0900-0930.

I henhold til EBAs vedtekter § 4, ledd samt § 5, nest siste ledd innkaller styret i EBA til ekstraordinær generalforsamling.

EBA følger Folkehelseinstituttets smittevernstiltak for hindring av spredning av coronaviruset. På bakgrunn av dette, besluttet styret i EBA på styremøtet 22. september å gjennomføre den ekstraordinære generalforsamlingen digitalt med medlemmenes deltakelse på Teams.

Lenken til å bli med på Teamsmøtet vil bli sendt ut til de som er påmeldt dagen før.
Grunnet GDPR kan vi ikke sende lenken til Teams møtet via kalenderinnkalling i Outlook.

Påmeldingsfristen til generalforsamlingen er 19. oktober 2020.

Dersom din bedrift ikke har anledning til å delta ber vi om at vedlagte fullmakt fylles ut og returneres til ks@eba.no så snart som mulig. Bedriften har rett til å møte med minst det antall representanter som er angitt i vedlagte stemmeliste. Det er anledning til å melde på flere.

Nåværende styremedlemmer, samt tidligere styremedlemmer kan delta utenom den "kvote" som følger av listen. Vedlagt følger innkalling med saksdokumenter inkl. stemmelisten til ekstraordinær generalforsamling (Vedlegg 1), samt fullmakt (Vedlegg 2).