EBA

Innhold

Digitalt Veikart 2.0

BNL lanserer rapporten: Digitalt veikart 2.0

BNLs prosjekt Digitalt veikart 2020 ble etablert høsten 2019. Digitalt veikart 1.0 ble ferdigstilt i 2017. Det ga en tydelig beskrivelse av anbefalinger og tiltak for digitalisering i byggenæringen.

Hensikten er å skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til beste for samfunn og bedrifter i hele verdikjeden.

Les hele saken på BNL sine hjemmesider.

En anbefaling til ledere i byggenæringen