Byggenæringen etterlyser garantiordning for kommunene

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) mener forliket om en ny krisepakke ikke svarer til utfordringene en kriserammet bygge og anleggsnæring står ovenfor. Nå må fylker og kommuner få på plass en statlig garantiordning for å sikre at prosjekter kommer ut i markedet

Flere kommuner stanser nå prosjekter som allerede er kontrahert, og prosjekter som er klare for å sendes ut i markedet settes på vent. Politikere uttrykker forståelse for alvoret i situasjonen, men tilstrekkelig handling uteblir. Nå haster det med å få på plass omfattende tiltak.

Kari Sandberg, daglig leder i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), var tidlig ute med å etterlyse såkalte "gryteklare prosjekter" med kort ledetid fra offentlige oppdragsgiver:

- Viljen til å investere i offentlige prosjekter er der, men kommunene mangler rett og slett midler til å sette i gang. EBA etterlyser derfor en statlig garantiordning, slik at kommuner og fylker kan få prosjekter ut i markedet.

Distriktsnæringen bygg og anlegg

Rapporten fra Menon Economics viser at uten tiltak kan prosjekter for nærmere 140 milliarder forsvinne frem til 2022. Dette tilsvarer så mye som 100.000 årsverk.

Som Norges største distriktsnæring vil et slikt fall i sysselsettingen ramme kommunene hardt. Flere kommuner risikerer økt fraflytting, og det er åpenbart i kommunenes egeninteresse å investere i eget næringsliv.

Sandberg understreker at stat og kommune viser forståelse for problemstillingen, men at bedriftene etterlyser handling. Apellen fra EBA er klar:

- Vi trenger politikere som har fokus på samarbeidsånd og som tar på veksthatten. Presenter en klar og faktabaseret strategi, som bedriftene kan planlegge for og handle i tråd med. Det vil komme bedrifter, medarbeidere resten av befolkningen til gode.

Trenger forutsigbarhet

Sandberg understreker at det finnes lyspunkter i regjeringens tiltak og trekker frem viktige endringer i regelverket for moms på omtvistede beløp, samt satsingen på Intercity i Stange. Budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp som ble presentert på Stortinget torsdag ettermiddag øker riktignok bevilgninger til infrastruktur, men er ifølge Sandberg ikke nok:

- Energitiltak og sårt tiltrengt oppussing av skoler, institusjoner og andre offentlige bygninger vil kunne gjenopprette arbeidsplasser og komme klimaet til gode gjennom redusert strømforbruk og forbedret inneklima. Et mer attraktivt håndverksfradrag vil ha samme effekt i private hjem. Økte investeringer i veier, sykkelstier og jernbaner vil være fordelaktig for trafikanter, pendlere og økonomien som helhet.

Sandberg trekker også frem drift og vedlikehold av vei og jernbane som en god investering:

-  Asfaltering av veier har stor samfunnsverdi, stor betydning for trafikksikkerheten, stor sysselsettingseffekt og bidrar samtidig til å heve veistandarden.

Bygg- og anleggsbransjen trenger å etterfylle ordrebøkene i løpet av sommeren og høsten. Behovet er stort, og bransjen har kapasitet. Nå trenger bransjen forutsigbarhet rundt hva som kommer til å skje i løpet av de neste månedene og inn mot 2021.

Rapport fra Menon Economics

Last ned og les hele rapporten

Det er Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Nelfo som har bestilt rapporten.

Fra krise til gjennoppbygging

Innspill fra EBA

Bygge- og anleggsnæringens bidrag til utviklingen av norsk næringsliv frem mot 2030