EBA

Innhold

Har du fagbrev og ønsker etterspurt kompetanse innen BIM?

Jente ved vann sitter med ipad

Fagskolen i Oslo tilbyr ettårig studie i BIM for Anlegg og Infrastruktur

BIM-teknikere med spesialiseringen innen anlegg og infrastruktur er et nytt studium fra høsten 2020, og BIM-AI kompetanse er svært etterspurt fra bransjen.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette ettårige heltidsstudiet, BIM-AI, lærer en både digital 3D modellering av infrastruktur og anleggskonstruksjoner, samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser.

Opptakskrav:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev i bygg- eller anleggsfag. 

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-AI store muligheter.

Studiet er lagt ut på Fagskolen Oslo sine hjemmesider, og er søkbart hos Samordna Opptak.

Kurskode: FTI51H Heltid 1år

https://fagskolen-oslo.no/studier/informasjonsmodellering-bim/bim-tekniker-anlegg-infrastruktur

Opptakskrav

Dette studiet rekrutterer studenter med fag-/svennebrev i anleggsteknikkfagene som

  • anleggsmaskinfører
  • asfaltør
  • banemontør
  • fjell- og bergverksfagarbeider
  • vei- og anleggsfagarbeider, m.fl.