EBA

Innhold

  • EBA
  • Artikler
  • Anbefalinger om smittevern på byggeplass

Anbefalinger om smittevern på byggeplass

To arbeidere jobber på byggeplass

BNL har utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern.

- Anvisningene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte, heter det i en melding fra BNL.

Anbeaflingene finnes tilgjengelig på norsk, polsk og engelsk.  

Her kan du lese BNLs anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern.

Here you can read BNLs instructions regarding the facilitation of continued operations at construction sites in accordance with the necessary rules for infection prevention and control.

Zalecenia dotyczące ochrony przed zarażeniem na placach budowy – dostosowanie do dalszej działalności