EBA

Innhold

Bransjestandard for smittevern

To arbeidere jobber på byggeplass

Svært mange byggeplasser har klart å opprettholde produksjon i kombinasjon med å ivareta smittevern. Vi skal leve i lang tid med smittevernet. Derfor må reglene være mest mulig robuste og bidra til økt aktsomhet.

Her finner du bransjestandard om smittevern for BNLs medlemsbedrifter og smittervernsveiledere for byggeplass på norsk, polsk og engelsk. Veilederne oppdateres fortøløpende i hht bestemmelser fra myndighetene.