UiT tilbyr kurs i praktisk drift og vedlikehold av veger og gater

Norges Arktiske Universitet (UiT) har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet et kurs i praktisk drift og vedlikehold av veger og gater. Kurset kan være spesielt til nytte for tilsatte i fylkeskommunene som skal arbeide innenfor dette spesielle fagemnet.

Kurset skal gi deltakerne en bred og grunnleggende kunnskap innen drift og vedlikehold av veger, gater og andre trafikkareal. Med denne kunnskapen skal kandidaten kunne gå inn i funksjoner som har med dette temaet å gjøre både på myndighets- og utøversiden.

Kurset er et nettkurs som kan tas fra steder som har nett-tilgang og undervises etter Service Management Method med «selvgående studenter». I lenke til høyre finnes informasjonsfolder om valgfaget ITE1877: Drift og vedlikehold av veger og gater (H2019) som også kan tas som et praktisk EVU-kurs.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
For å gjennomføre kurset må ITE1861 Veg- og VA-teknikk eller tilsvarende være godkjent.

Eller tilsvarende betyr at du må ha arbeidet eller arbeider innenfor fagområdet veg.

Les mer og meld deg på her.