Ny veildeder om samordning og rollen som hovedbedrift

Spørsmål om samordning og hovedbedriftsrollen er relevante for de fleste bygg- og anleggsprosjekter. EBA sin erfaring er at mange av aktørene opplever usikkerhet om de lov- og forskriftsmessige kravene til hovedbedriften og hva samordningsplikten innebærer.

Denne veilederen har til hensikt å gi råd om hvordan kravene til samordning av
virksomheters HMS-arbeid, samordning av internkontroll og hovedbedriftsrollen kan forstås, samt gi veiledning og praktiske eksempler på hvordan samordningen kan gjennomføres.

I tillegg omtales arbeidsgivernes (entreprenørenes) og enmannsbedrifters forpliktelser til å ta hensyn til hverandre og å samarbeide for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Veilederen fokuserer i hovedsak på situasjonen på midlertidige bygge- og anleggsplasser og
drøfter detaljert:

• Når det er behov for samordning
• Hvordan det bestemmes/avklares hvem som er hovedbedrift
• Hvem som skal omfattes av samordningen
• Hvilke plikter og aktiviteter som hovedbedriften vil ha ansvar for
• Hvordan forholdet mellom hovedbedriftens samordning og byggherres koordinering er
• Krav til samordning av internkontroll
• Praktiske samordningsaktiviteter