EBA

Innhold

Effektive prosjekter med lavere konfliktnivå

Hvordan kan vi sammen gjøre bransjen bedre – effektiv og lønnsom, og med god kvalitet?

Sentrale aktører i byggenæringen melder om høyt konfliktnivå i mange prosjekter. Det blir pekt på uheldig praksis i håndtering av kontraktsbetingelser, krevende samarbeidsklima og mange konflikter. I tillegg bruker aktørene store beløp på advokater og rettssaker. Dette gir byggenæringen et dårlig omdømme og prosjektgjennomføringen blir lite effektiv. Denne situasjonen er bransjen lite tjent med, og det gir store ekstra omkostninger for samfunnet og det enkelte prosjekt.

Nelfo, EBA, Rørentreprenørene, VBL, NML, MLF, VKE, TEF gikk høsten 2018 sammen for å kartlegge omfanget av problemene. Dette er kortversjonen av rapporten fra fire workshop'er for byggenæringen gjennomført i perioden 18.09.2018 - 30.10.2018

Deltagerne har i denne omgang vært representanter for hoved-/totalentreprenører og under-/totalunderentreprenører.

Rapporten er tilgjengelig her.