EBA

Innhold

Sykefravær

EBA utarbeider hvert år sykefraværsstatistikk på bakgrunn av tall innhentet fra sine medlemsbedrifter. I 2018 var sykefraværet på 4, 65 - dette er en liten nedgang fra 4,75% i 2017.

Sats på HMS!

EBA anbefaler at bedriftene fortsatt satser på sitt systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid med fokus på inkluderende arbeidsliv som virkemiddel for ytterligere å kunne redusere sykefraværet.

Her vises statistikk over sykefraværet fra 1993 til 2017

H-verdi er hyppighet av arbeidsulykker pr 1.000.000 arbeidede timer som er så alvorlige at det medfører fravær fra arbeid/arbeidsplassen.

F-verdi viser fraværsomfanget, dvs. antall fraværsdager pga. skader pr 1.000.000 arbeidede timer.